Rasismi

Kohteesta HommaWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Etelä-Afrikan tasavallassa ANC:n aktiivit esittelevät suhdettaan rasismiin.

Rasismi on käsite, jonka teki tunnetuksi Magnus Hirschfeld kirjassaan Racism (saks. Rassismus).[1] Rasismille ei ole yleisesti hyväksyttyä määritelmää eikä Hirschfeld sitä teoksessaan määritellyt.[2][3] Tunnetusti ensimmäisen kerran rasismin määritteli Ruth Benedict, sanoen rasismin olevan "dogmi, jonka mukaan jokin etninen ryhmä on luonnostaan perinnöllisesti alivertainen ja toinen ryhmä taas periytyvästi ylivertainen".[4][3][5] Paul Westonin mukaan rasismi ei enää tarkoita mitään.[6]

Rasismin eri muotoja

Instituutionaalinen rasismi

Sosiologian dosentti Sirpa Wrede löysi tutkimusprojekteissaan instituutionaalista rasismia jota on hänen mukaansa vaikea havaita. Siinä maahanmuuttajat jäävät työssään ilman vastuullisia tehtäviä, ovat työparina apulaisen asemassa tai joutuvat joustamaan työvuoroissaan. Tämän seurauksena voidaan päätyä tilanteeseen jossa maahanmuuttajat päätyvät alimman hierarkian töihin koska heillä on vaikeuksia saada muita töitä. Pahimmassa tapauksessa syntyy kohtaamisia, joissa työntekijä tekee työtään vain koska on pakko tehdä töitä. [7]

Piilorasismi

Kasvatustieteen tohtori Osmo Virrankoski havaitsi tutkimuksessaan, että piilorasismi on yleistä.[8] Se on jopa yleisempää kuin on luultu pitemmällekin koulutetun väestön keskuudessa, ollen erikoisesti poikien ja miesten ongelma.[9] Rasismia ja erityisesti piilorasismia on vaikea mitata tutkimuksin.[10][11] Tutkimuksessa havaittiin kuitenkin, että 66 prosentilla lukion valinneista oppilaista oli piilorasistisia asenteita.[12] Virastoissa ja laitoksissa toteutuva piilorasismi on yhtä yleistä kuin arkirasismi. Julkisuuskuvaltaan piilorasismi on peiteltävissä olevaa, papereihin kätkeytyvää ja vaikeasti toteen näytettävää.[13] Piilorasistinen asenne on henkilöillä, jotka eivät ole itse omaksuneet skinien ajatustapaa, mutta antavat skineille oikeuden toimia aatteensa mukaan.[14]

Arkirasismi

Eri etnisiin ryhmiin kuuluvien ihmisten syrjiminen on yleistä, mutta siihen ei useinkaan reagoida. Jokapäiväinen arkirasismi pysyy yhteiskunnassamme. Tätä ei käy kieltäminen.[15]

Uusrasismi

Timo Makkosen mukaan uusrasismi korostaa biologisten erojen sijaan kulttuuria ja kulttuurista erilaisuutta: kulttuuri jakaa ihmiset toisensa poissulkeviin ja ylittämättömiin ryhmiin, jotka nähdään yhteensopimattomina ja muuttumattomina, niinpä ne on pidettävä erillään.[16]

Kytevä rasismi

Päivi Honkatukian mukaan rasismi on kytenyt Suomessa pinnan alla jo pitkään.[17] Kyteminen loppuu siihen kun ennakkoluulot räjähtävät silmille. Räjähdykseen tarvittavaa lisähappea kytevä rasismi voi saada esimerkiksi turvapaikanhakijoiden ja maahantunkeutujien määrän kasvusta.

Järjestäytynyt rasismi

Vihreiden nuorten vetoomuksessa on esitelty käsite "järjestäytynyt rasismi". Vetoomukseen sisältyvässä esimerkinomaisessa lakitekstissä järjestäytynyt rasismi tarkoittaa järjestöä tai muuta organisoitua toimintaa, joka edistää rotusyrjintää tai yllyttää siihen.[18]

Maalaisrasismi

Maalaisrasismia esiintyy maaseudulla arkikielessä vanhassa suomalaisessa sanavarastossa, joka kaupungeissa on jo kiellettyä.[19]

Motiivien arvostelu

Pakolaisten motiivien arvostelu voi myös olla rasismia. Jos joku havaitsee turvapaikanhakijan tai pakolaisen maahanpyrkimisen motiiveissa ja pakolaisuuden aitoudessa epäilyttäviä piirteitä, ja lausuu tai muuten julkaisee epäilyksensä, sekin on rasismia, ainakin Petteri Orpon mukaan.[20]

Käänteinen rasismi

Helsingin yliopiston emeritusprofessori Timo Airaksisen mukaan "käänteistä rasismia" tai "käänteistä syrjintää" ei ole olemassakaan, ja koko käsite on mahdoton. Airaksisen mukaan rasismi määritellään valtasuhteiden kautta, eikä alistettuun ryhmään kuuluva edes voi syrjiä hallitsevaan ryhmään kuuluvia.[21]

Sitaatteja

Anneli Sundberg

 • Pöllytyksessä on opittu, ettei ulkomaalaisista saa enää sanoa pahaa sanaa. Ei saa epäillä, että somaleja tulee tänne siipeilemään, nauttimaan sinisilmäisten suomalaisten tarjoamasta täysihoidosta. Ei saa kysyä, mitä mikin maksaa. Suvaitsevaisuudella ei ole hintaa. Se saa maksaa mitä tahansa. Rasistiksi pääsee ihan yksinkertaisesti kysymällä, kenelle Suomi kuuluu. Suorastaan yltiörasistista on väittää, että Suomi muka kuuluisi suomalaisille. Ulkomaalaiskeskusteluun saavat osallistua vain ne, joilla on oikeat mielipiteet. Heitä on maassa ehkä parikymmentä. Monet heistä ovat pakolais- ja ulkomaalaisorganisaatioiden palveluksessa. Sehän tekee heistä automaattisesti antirasisteja, kun taas loput noin viisi miljoonaa suomalaista ovat järjestään epäilyttävien kirjoissa.

Sulo Aittoniemi

 • Kun Suomessa jollakin paikkakunnalla ilmenee sinänsä tuomittavaa toimintaa somaliryhmää vastaan tai painostusta, joka johtaa siihen, että koripallon ammattilainen lähtee maasta, koko valtakunta kohisee rasismin kasvusta. Kun taas pakolaisaseman perusteella maassa oleskelevat syyllistyvät raakoihin rikoksiin, kuten juuri tapahtui Tampereella nuoren täysin sivullisen ja viattoman tytön kohdalla, asia kuitataan melkeinpä olankohautuksella.
 • Yleensäkin kaikessa on syyllinen valkoihoinen suomalainen, tekevät kurdit ja somalit sitten mitä tahansa. Eurooppalainen rasismin vastustaminen on suistunut kokonaan raiteiltaan. Eduskunnassa on parastaikaa käsiteltävänä puitepäätös, jonka tultua hyväksytyksi ja aikanaan lainsäädäntöön jopa päivää-sanominen ulkomaalaiselle on rikos. Milloin hallitus aikoo rasismin vastustamisessa kiinnittää huomiota siihen, että myös Suomeen tulleet ulkomaalaiset ryhtyvät edistämään hyväksyttävyyttään positiivisella suhtautumisella uuteen kotimaahansa ja sen asettamiin velvollisuuksiin?
 • Niin sanotussa rasismin vastustamisessa on taas päästy askel eteenpäin. Julkisuudessa on todettu, että viranomaisten, muun muassa poliisin, kielenkäytössä ja rekisteröinnissä kielletään sanojen neekeri, somali, romani jne. edelleen käyttäminen. Huhut ovat menneet jopa niin pitkälle, että tunnettu elintarvike Tapolan musta makkara kiellettäisiin nimikkeenä ja tilalle tulisi monivärimakkara tai jokin muu.

Frank Johansson

 • Mä nään että meissä kaikissa on jonkintason rasismia. Ehkä helpoimmin kuvattuna sillä että jos me ajatellaan että meillä on romanimies, joka varastaa lompakon heti huudetaan että mustalainen varasti lompakon, jos se on valkolainen se mies, joka varasta sen lompakon, niin ei me huudeta että valkolainen vei lompakon vaan että varas vei lomapakon jolloin se on yksilö.

Keskipohjanmaa

 • Netin keskustelufoorumit pursuavat näinä päivinä voimakasta muukalaisvihaa, joka näyttää vain yltyvän. Espoon tapahtumat nähdään suomalaisen maahanmuuttopolitiikan tuloksena, ja kansa purkaa tuntojaan räikein sanakääntein. Tutkijan mielestä kyse on yhteiskunnallisesta pahoinvoinnista, joka kanavoituu rasismiksi traagisen tapahtumaketjun kautta. – Tarvittaisiin ehkä avoimempaa puhetta maahanmuutosta, sanoo tutkija Ilkka Luoto Kokkolan yliopistokeskuksesta.

Anna Rastas

 • Esimerkiksi ulkomaalainen opiskelija kertoi pitäneensä rasisteina tamperelaisia bussikuskeja, jotka eivät ottaneet häntä kyytiin. Näkemys bussikuskeista muuttui, kun opiskelija kuuli, että vain tiettyjen bussien kuului pysähtyä sillä pysäkillä, jonka luona hän aamuisin turhaan odotti.

Kumppani-lehti

 • Sabanadesan muistuttaa, että ennakkoluulot elävät vahvasti myös vastaanottokeskuksissa. Joku ei halua samaan huoneeseen muslimin kanssa, toinen karttaa mustaa miestä. "Vastaanottokeskuksissa on paljon enemmän rasismia kuin niiden ulkopuolella!"

Risto Veijalainen

 • On siinä sellaisiakin piirteitä, mutta sanoisin, että suurin osa ei ole edes rasismia, rasismin kanssa mitään tekemistä. Meillähän jotkut, eräät piirit lyövät rasistin leiman heti kun joku arvostelee esim. ulkomaalaisten määrää maassa, joka on täysin vapaa mielipiteen ilmaisu, eikä siinä ole mitään rasismia mukana välttämättä. Mutta meillä käytetäään rasisimi-sanaa aivan, aivan liian paljon, väärin.

Komisario Jari Kinnunen

 • On selvää, että rasismia esiintyy Tampereella. Poliisin tiedot eivät kuitenkaan tue lehdessä esiintynyttä käsitystä ”rasismin aallosta”.

Sanna Aaltonen

 • Kun kysyin tytöiltä, minkälaiset ihmiset heitä häiritsevät sukupuolisesti, vastaukset ylikorostivat maahanmuuttajataustaa. Esiin tulivat isien asenteet, joiden rasistisuuden haastateltavat tiedostivat.

Annamari Vänskä

 • Vastaanottokeskusten sijoittelupolitiikka vaikuttaa samoin kuin rasistinen ideologia: se vahvistaa mielikuvaa turvapaikanhakijoista ympäristöhaittoina, järjestyshäiriön aiheuttajina ja kutsumattomina vieraina.

Alexander Stubb

 • Olen asunut USA:ssa, Ranskassa, Belgiassa ja Britanniassa, ja Suomi on näistä ylivoimaisesti rasistisin. Kun rajat aukenevat, niin rasismi vähenee. Siihen pitäisi pyrkiä.

Ritva Viljanen

 • Kyse on myös asenteista ja arjen käyttäytymisestä. Esimerkiksi manne-vitsi on rasismia, ei mitään muuta.

European Mothers Vaasa

 • Oravaisten vastaanottokeskuksen työntekijät ovat täysin leipääntyneitä ja heidän asenteensa on suorastaan rasistinen. Ympäriltä puuttuu vain piikkilanka ja kyltti Arbeit macht frei.

Uusi Suomi

 • Suurpää tuntee nettirasismin omakohtaisesti. Häntä tituleerataan rasistisissa blogeissa jo "neekerivaltuutetuksi". Suurpään mukaan netti onkin rasismille selkeä kasvualusta.

Suomen islamilainen neuvosto

 • Moni muslimi on kokenut, että islamilaisen puolueen esillä olo on lisännyt rasismia muslimeja kohtaan.

Virpi Salmi

 • Kun sanoo samassa lauseessa “arjalainen", “Berliinin pohjoispuoli", “mokkakikkeli" ja etelän hetelmät" saa selitellä maailman loppuun asti kaikilla radiokanavilla, ettei ole rasisti, vaan ihan tavallinen tollo maitop***u Suomesta.

Rasismitutkija Anna Rastas

 • Mokkakikkeli. Tällaisella ilmaisulla ruokitaan sitä stereotypiaa, jossa tummaihoisiin liitetään selkeästi ylikorostunut seksuaalisuus.

Mika Eiramaa

 • Suomessa ja Euroopassa on rasismia enemmän kuin USA:ssa. Se ilmenee selvimmin äänestyskäyttäytymisessä kuten Obaman valinta osoitti, mutta muutenkin. Emme vaan halua tunnustaa asiaa.

Antti J. Peltonen

 • Rasismia USA:ssa on yhä, mutta on siellä pian myös neekeri presidenttinä. Entä Suomessa? Milloin armas kansakuntamme äänestää edes lähelle korkeinta valtiojohtoaan ehdokkaan, joka ei ulkoisesti näytäkään ihan tavalliselta perussuomalaiselta.

Jan Erola

 • Kuluva viikko on ollut raskas niille, jotka pelkäävät mustaa miestä. Ensin Lewis Hamilton voitti upealla viime hetken ohituksellaan formulamestaruuden, sitten Barack Obamasta tuli maailman vaikutusvaltaisin ihminen. Voi rasisti-raukkoja."

HS Kuukausiliite - Pääkaupunki sarjakuva

 • Nekeerit muuanne! Aatu-Jooseppi Perussuomalaiset. Timo Soini, hyväksyitte julkisen rasistin Perussuomalaisten ehdokkaaksi. Miksi? Ei Aatu-Jooseppi ole rasisti. Hän on maahanmuuttokriittinen.

Toimittaja Marko Ahonen

 • Mutta tokihan Soini toimitsee julkisesti puolueensa julkirasistit, jotka esimerkiksi menivät läpi viime kunnallisvaaleissa, vai mitä? Toki. Sanallinen tuomio on ollut todella rankka, tyyliin "pojat ovat poikia" ja vaivaantunut hymy siihen päälle.
 • Soini on ulkoistanut perussuomalaisten rasismin tietyille jäsenilleen, jotka sitten keräävät muiden rasistien äänet puolueen tilille. Nämä ihmiset pitävät aatteestaan kovaa ääntä, kiitos internetin ja varsinkin blogien.

Risto Laakkonen

 • Kari Suomalainen täytti kaikki rasismin tunnusmerkit. Piirrokset olivat yleistäviä, ne loivat mielikuvia, että me olemme hyvää porukkaa ja tänne tulee jotain rupusakkia. Niille ihmiset sitten naureskelivat aamukahvipöydässä. Sivistysmaissa ei olisi tullut kyseeseenkään julkaista mitään sellaista.

Ari Kähärä

 • Soini sanoo että rasistit ajetaan puolueesta, mutta entäs jos suurin rasisti mitä Soini hyväksi käyttää puolueen kannatuksen lisäämiseksi ja itsensä nostamiseksi, ei kuulu puolueeseen?

SPR - Mitä rasismi on?

 • S=structural (rakenteellinen). Tämä taso kuvastaa rasismin institutionaalisia ilmentymismuotoja. Esimerkiksi parlamentti- ja presidentinvaaleissa äänioikeutettuja ovat vain Suomen kansalaiset.

Savon Sanomien pääkirjoitus

 • Vierasmaalaisten vähäisyydestä johtuen meillä ei ole syntynyt rasistisiksi katsottuja poliittisia kansanliikkeitä samaan tapaan kuin on tapahtunut pohjoismaissa ensin Tanskassa ja sitten Norjassa.

Jukka Relander

 • Miten tunnistaa rasisti näinä poliittisesti korrekteina aikoina? Syytä on ainakin epäillä, jos joku aloittaa lauseensa sanoilla "en ole rasisti, mutta...". Ja sitten vaaditaan tiukempaa rajavavontaa, viitataan kulttuurieroihin tai ehdotetaan että ensin pitäisi hoitaa kotimaan asiat kuntoon ja saada kaikille suomalaisille työpaikka ennen kuin autetaan muita.

Minna Sirnö

 • Tähän asti "vanhat puolueet" ovat jyrkästi vastustaneet ihmisvihaa ja rasismia ja ovat sitoutuneet siihen, että heidän edustajansa ja ehdokkaansa eivät edistä muukalaisvihaa. Mutta tilanne on selkeästi muuttunut. Itse hätkähdin taannoin Helsingin Sanomien etusivulla olevaa kokoomusehdokkaan isoa mainosta.

Jussi Saramo

 • Timo Soini on Suomessa yrittänyt pestä kätensä puolueensa toiminnassa mukana olevien rasistien ja uusnatsien touhuista. Onpa hän mediapaineessa kutsunut näitä jopa propellipäiksi. Ristiriita puolueen vennamolaisten ja äärioikeistosiiven välillä on sovittamaton. Veikko Vennamo tuomitsi rasismin, ja oli jopa Euroopan integraation kannattaja. Vennamoa ihaileva Soini ei ole tyhmä. Voi uskoa, että hän on pitkälle samoilla linjoilla oppi-isänsä kanssa.

Markus Himanen & Jukka Könönen

 • Onneksi Suomessa ei ole rasisteja vaan ainoastaan maahanmuuttokriitikoita. Poliitikot ja media ovat omaksuneet varauksetta uusrasistien vaatimuksen avoimesta maahanmuuttokeskustelusta.
 • Rasismi on viime kädessä länsimaiselle politiikalle tyypillinen tapa luoda eroja ja hierarkioita väestön sisälle. Oli kyse sitten vaarallisista vähemmistöistä, hygieniasta tai turmeltuneesta köyhälistöstä, modernilla vallankäytöllä on ollut edessään loppumaton karsimisen, muokkaamisen ja puhdistamisen kenttä.

Heidi Ruohio

 • Tästä ulkonäkösidonnaisesta rasismista puhutaan aika vähän. Ajatellaan, että rasismi liittyy siihen, että on eri kulttuuri ja eri tapoja, mutta se saattaakin liittyä pelkkään ulkonäköön.

Ravintola Redrum

 • Emme ole rasisteja todellakaan, me paiskataan pihalle todella paljon urpoja suomalaisia sikaniskoja joka ilta, mielummin otetan sisään tummia tanssijoita kuin hulluja suomalisia.

YLE

 • Rasismi voi olla arkipäivää maahanmuuttajille, mutta myös niille, jotka ovat syntyneet Suomessa. Suomalais-nigerialaisen perheen äiti Tiina Aalto kertoo, mitä kouluikäiset lapset saavat kodin ulkopuolella kokea. - Luullaan, että he ovat adoptoituja, että ei tuollaiset voi olla suomalaisia. Joskus meille puhutaan englantia, koska olemme erinäköisiä, sanoo helsinkiläinen Aalto.
 • Asuintaloissakin maahanmuuttajat ovat syyllisiä, jopa hajuihin. Mediassa piilorasismia. Vuosi sitten lehdessä oli juttua polkupyöräilystä jalkakäytävällä. Jutun kuvassa oli nuori maahanmuuttajamies pyöräilemässä jalkakäytävällä. Ja toinen juttu, jossa puhuttiin ilotulitteista - siinäkin kuvassa oli maahanmuuttaja tekemässä jotain typerää.

Olavi Antila

 • Suomalaiset ovat EU:n pahimpia rasisteja. Meissä jokaisessa piilee pieni rasisti, jota sietää varoa. Kun taantuma iskee, me syytämme maahanmuuttajia siitä, että kolme, neljä prosenttia työtä vieroksuvista työttömistä - loput ovat aitoja - ei saa duunia. Sosiaali- ja Kela-luukuilla roikkuvat nimenomaan omat kansalaisemme. He meille tulevat kalliiksi eivät maahanmuuttajat, joiden joukossa on takuuvarmasti myös kelmejä.

Markku Liikamaa

 • On turha väittää, että Kontioniemessä tai Nurmeksessa vaikuttimina olisi jotain muuta kuin rasismi. Erilaisuus koetaan uhkana, josta pitää päästä eroon, ja jos muu ei auta, niin pannaan pystyyn kieltoja ja oikein kirjaimellisesti kieltotauluja.

Tapio Onnela

 • Uusrasistit tietysti kieltävät olevansa rasisteja ja tätä varten he ovatkin kehittäneet tilalle käsitteen: monikulttuurikritiikki, joka on poliittisesti helpompi tapa myydä sama asia.

Kari Vanhapiha

 • Kuunnellessani radiouutisia koin taas karmealla tavalla, miten meidän suomalaisten kielenkäytössä kasvatetaan piilotetusti vieraan torjuntaa, vihamielisyyttä, toisten väheksyntää ja pakolaisvastaisuutta – siis ennakkoluuloja ja rasismia.

STTK-lehti

 • Eräs keino torjua työvoimapulaa on maahanmuuttajien määrän lisääntyminen Suomessa. Samanaikaisesti Suomessa rasismi nostaa päätään ja tästä on esimerkkinä tiettyjen poliittisten suuntausten vahvistuminen.

Milla Pyykkönen

 • 1990-luvun laman jälkeiseen skini-ilmiöön verrattuna tämän hetkisen rasismin erityispiirteenä on akateeminen rasismi. Muutamat yliopistotutkijatkin ovat tehneet rasistisia, tai vähintään islamofobisia ulostuloja.

Taneli Heikka

 • TheKassituksen rasistisesta teinipilasta - oli sen rasistisuus ja homofobisuus tahallista tai ei - alkoi suunnittelematon julkisuuskierre, joka on todennäköisesti voitto maahanmuuttokeskustelulle. Pensselisetä osoitti, että ulkomailta tulee hymyileviä pelimiehiä, jotka riisuvat meiltä ennakkoluulojemme aseet.
 • Pensselisedän hengen ja liikemiesnenän suuruudesta kertoo, että YouTuben taivaalle nostama Niilin hanhi käänsi suomalaisten pilkan ja loukkaamistarkoituksen omaksi voitokseen. Suvaitsevaisuus on aina paitsi hauskempaa, myös parempaa bisnestä.
 • Ehkä internet on sittenkin se tiedon silkkitie, joka pakottaa viimein suomalaisetkin kummallisine näkemyksineen ja ennakkoluuloineen vuorovaikutukseen sivistyskansojen kanssa.
 • Kun suomalainen teinihumoristi TheKassitus teki homofobisen ja rasistisen uudelleentekstitetyn version syyrialaisen Ebdo Mihemedin häälaulusta, toista miljoonaa suomalaista piti sitä hauskana ja katsomisen arvoisena.
 • Syyrialaiset tunnetaan kauppiaskansana, suomalaisia ei. Palmyra ja Damaskus olivat idän ja lännen välisiä kukoistavia kauppakaupunkeja kun suomalaiset värjöttelivät turvekammeissa. Erilaisuuden sietäminen on ollut elämäntapa, ja se on totta tämänkin päivän Syyriassa.

Peter Pryce

 • Asenteet käännösteksteissä väitöskirja. Here is a man who says neekeri.
 • ...tutkimusaineistona olleissa vanhoissa dokumenteissa lainasanoja esiintyi keskimäärin 0,6 kertaa, kun taas uudemmissa dokumenteissa niitä esiintyy keskimäärin 6,5 kertaa. Näin suuri ero kertoo tutkijan mukaan suomalaisen yhteiskunnan asenteista toiseutta kohtaan. 1900-luvun alkupuolella Suomessa suhtauduttiin vielä kielteisesti vieraita vaikutteita kohtaan, mutta tilanne muuttui teollistumisen ja globalisaation myötä.

Leena Hietanen

 • Että pitikin elää näin vanhaksi ja nähdä natsi Saarikoski. En olisi tätä ikinä uskonut. Onneksi en lue paperilehteä.

Sirkka-Liisa Kivelä

 • Tässä on taustalla meidän kuolemanpelkomme ja myös suomalaisten erilaisuuden pelko. Me emme siedä erilaisuutta, pelkäämme ulkomaalaisia, eri tavalla käyttäytyviä ja kun kohtaamme vanhan ja hauraan ihmisen, pelkäämme myös, että meistäkin tulee kerran vanhoja.

Joni Pelkonen

 • Kelpaisiko maahanmuuttajakriitikoille aloitteellinen tasapuolisuus: suvaitkaa te kaikkia muita niin kaikki muut ryhtyvät suvaitsemaan teitä?

Nils-Erik Forsgård

 • Suomenruotsalaiset eivät näytä hyväksyvän sitä, että ulkomaalaisten osuus kotikaupungin tai -kylän väestöstä ylittää kymmenen prosenttia. Karkeasti ottaen voi sanoa, että korkeintaan joka kymmenes naapurimme saa olla värillinen.

Tanja Vasama

 • Kansalaisten nuiva asenne ei yllätä. Kun ulkomaalaisasenteita koskevien kyselyiden tuloksia on suhteutettu maassa olevan ulkomaalaisväestön kokoon, suomalaiset on julistettu jopa EU:n muukalaiskammoisimmaksi kansakunnaksi.

Arto Tuominen

 • Luulenpa että Tommi Lievemaan kommentti suomalaisesta ahdasmielisyydestä, sivistymättömyydestä ja töykeydestä pitää hyvinkin paikkansa. Taidamme edes jossain olla maailman parhaita!

Aamulehti

 • Useimmat Lähi-idästä Suomeen muuttaneet hakevat puolison vanhasta kotimaastaan - erityisesti naiset, koska musliminaisille ei yleensä sallita minkäänlaista suhdetta suomalaisen tai "vääräuskoisen" henkilön kanssa.

HS

 • Vuosaarelaisiin rappukäytäviin on levitetty rasistisia kuvia, kertoo Vartti.fi. Lehden mukaan ainakin kolmen Kaivonkatsojantien lähistöllä olevan kerrostalon ilmoitustaululle oli kiinnitetty kuva, joissa on vanhoista lakritsipatukoista lakupekkana tunnettu hahmo ja sen päällä kieltomerkki. Kyseisissä taloissa asuu paljon ulkomaalaistaustaisia ihmisiä. Komisario Jarmo Heinonen Itäkeskuksen poliisista arveli Vartille, että kuvat voivat hyvinkin täyttää kansanryhmää vastaan kiihottamisen tunnusmerkit. Tekijöiden kiinni saamista hän piti epätodennäköisenä.

Valto Ensio Heikkinen

 • Ehkäpä Suomessakin on parin-kolmenkymmenen vuoden päästä ensimmäinen värillinen pääministeri ja presidentti. Jos elän vielä, jonotan anivarhain aamusella ensimmäisten joukossa äänestämään sellaista ehdokasta.

Timo Takkinen

 • Maahanmuuttokriittiset, maahanmuuton vastustajat, monikulttuurisuuden vastustajat ja muut vastaavanlaisen tittelin itselleen ottaneet ovat erittäin tarkkoja siitä, ettei heitä missään nimessä pidetä rasisteina. Kuitenkin tosiasiassa jokainen, joka eriarvoistaa ihmisiä etnisyyden tai uskonnollisen vakaumuksen pohjalta, on kategorisesti rasisti.

Christina Gestrin

 • Vuonna 1998 tehdyn selvityksen mukaan 26 prosenttia kyselyyn osallistuneista suomenkielisistä opettajista ja 24 prosenttia ruotsinkielisistä opettajista oli sitä mieltä, että maahanmuuttajat tekevät suomalaisia enemmän rikoksia. Suomenkielisista opettajista 23 prosenttia katsoi suurimman osan maahanmuuttajista tulleen Suomeen pelkästään käyttääkseen hyväkseen meidän sosiaaliturvajärjestelmäämme. Tutkimuksen kysymykset esitettiin myös muille ammattiryhmille eli poliiseille, rajavartijoille ja sosiaalityöntekijöille. Poliisien ja rajavartijoiden asenteet siirtolaisiin olivat äärimmäisen kielteisiä ja epäileviä. Opettajien asenteet, erityisesti suomenkielisten, olivat myös huolestuttavan ennakkoluuloisia varsinkin, kun otetaan huomioon, että opettajien tulee käsitellä objektiivisesti opetuksessa kysymyksiä rasismista ja suvaitsevuudesta.

HS

 • Kulttuurirelativismin kannattajat uskovat kunnioittavansa toisia kulttuureita ja perinteitä olemalla puuttumatta asioihin, esimerkiksi naisten huivipakkoon joissakin islamilaisissa maissa. Itse asiassa kulttuurirelativismi onkin käänteistä rasismia, vaikka sen kannattajat kuvittelevat olevansa liberaaleja ja vastustavansa rasismia.

Jussi Förbom

 • Mutta älä usko rasistia, vaan pysy loitolla hänestä, sillä hän haluaa sokaista sinut, jotta et näkisi maailman värejä riittävän tarkkaan. Äläkä varsinkaan usko rasistia, joka sanoo, ettei ole rasisti, sillä se on vain osoitus siitä, että jopa rasisti tietää, ettei kannata leimautua pelkurimaiseksi ihmiskieltäjäksi.

Viestinnän tutkija Anu Kantola

 • Miten meistä siis tuli suomalaisia? Kansallisaate on, hassua kyllä, maailman kansainvälisin poliittinen aate, joka on levinnyt laajemmalle kuin mikään muu poliittinen aate. Emme olisi suomalaisia, ellei nationalismi olisi eksynyt myös tänne. Mitä nyt sitten tapahtuu? Rasismin idea on väittää, että suomalaisuus on jotakin aina täällä ollutta ja ainutlaatuista. Tämä on vähän kuin soittaisi kuolinkelloja kulttuurille. Kansallisaatteen suurin uhka on se, että se jäykistyy ja muuttuu suljetuksi kulttuuriksi, jossa kaikkien pitää elää ja ajatella samalla tavoin eikä mikään muuttua saa. - Suomen Kuvalehti 10.1.2010

Toimittaja Mikko Välimaa

 • Myös politikointi kävi repivänä. Pelko maahanmuuttokriitikkojen nokittelusta sai tv-psykologin esittämään koko aiheen hautaamista. Rasismin pelossa unohtui, kuinka rasistista sellainen olisi ollut, paitsi uhreille, myös ongelmien kanssa yksin jääville maahanmuuttajille. - HS 9.1.2010

Suvi Keskinen

 • Milloin hallitus ja kunnalliset päättäjät alkavat etsiä keinoja muukalaisvihamielisyyden vähentämiseksi? Leicesterin kaupungissa rasismi saatiin kuriin aktiivisella toiminnalla ja eri kansanryhmien yhteistyöllä (HS 2. 1.). Vastaavia aloitteita tarvitaan pääkaupunkiseudulla ja muualla Suomessa. - HS 9.1.2010

Neil Hardwick

 • En usko, että Suomi on mitenkään poikkeuksellisen rasistinen maa. Ennakkoluuloja on, kuten kaikkialla jonkin verran, mutta ei mitenkään poikkeuksellisen paljon. Käsittämätöntä, että joku jankuttaa siitä, että on vastenmielistä ja moraalitonta, jos musta mies on valkoisen naisen kanssa. Tätä joidenkin on vaikea hyväksyä, varsinkaan jos nainen on blondi. Sitä en ymmärrä. - YLE 12.1.2010

Monitori-lehti 4/2009

 • Selvityksen tulos synnytti keskustelua ETNOn jäsenistössä. Kokouksessa pohdittiin, miten rikosten syiden kirjaamista tai tiedonvälitystä tulisi parantaa. Keskustelussa nostettiin esiin myös kokemus siitä, että viranomaistaholta voi joskus ilmetä ns. piilorasismia. Maahanmuuttaja voi kokea sen pahemmaksi kuin arjen tasolla kuulemansa huutelun tai muun avoimen syrjinnän. Keskustelu piilorasismista on myös hankalaa, koska ilmiön laajuudesta ja muodoista ei ole tarkempaa tietoa.
 • Ihmisoikeusliiton yhdenvertaisuuden asiantuntija Milla Aaltonen on syksyn aikana tutkinut työnsä puolesta Homman keskusteluketjuja. Aaltonen ei halua leimata yhteisöä rasistiseksi, vaikka joukkoon mahtuu monenlaisia kirjoituksia. – Keskustelu on kohtuullisen laadukasta. Aitoa dialogia sivuilta ei kuitenkaan löydy, koska samanmielisten keskustelu näyttää hallitsevan kirjoittelua. - Lähde

Juho Salminen

 • Rasismi. Ikärasismi. Sukupuolirasismi. Näitä riittää, rasismi-sanaan törmää entistä useammin erilaisissa yhteyksissä. Varsinainen rasismin käsite saattaa väljähtyä liikaviljelyn ansiosta. Siis niin, että jos rasismia sanotaan olevan vähän joka ongelmassa, todellista rasismia ei enää tunnista tai ainakin se arkipäiväistyy. Rasismiakin kun edelleen esiintyy. - SK 28.10.2009

Suvi Auvinen

 • Myönnetään se: rasismi on jälleen nousussa Euroopassa, eikä Suomi suinkaan ole säästynyt ilmiöltä. Internetin keskustelupalstat pursuavat vihamielisiä kommentteja maahanmuuttajista. Pääministeri muiden joukossa syyttää Sellon ampumisista liian löyhää maahanmuuttopolitiikkaa eikä suinkaan ihmisten henkilökohtaisia tragedioita. Puoluepolitiikassa suurin voittaja on se puolue, joka avoimesti julistaa monikulttuurisuuden rappeuttavan peruspalvelujärjestelmämme. Mutta mikä tekee ihmisestä rasistin? - Voima 19.01.2010

Ihmisoikeusliiton tutkija Mikko Joronen

 • Kun keskustelupalstoja lukee, huomaa sinne kirjoittavien henkilöiden puhuvan Suomen romaneista samaan sävyyn kuin maahanmuuttajista. Sehän vie kaiken pohjan pois tuolta maahanmuuttokriittisyysargumentilta, ja tässä he tuovat selkeästi esiin rasistisen pohjavireen joka siellä on: halveksutaan tietynkaltaisia ihmisiä. Me olemme Ihmisoikeusliitossa miettineet, pitäisikö meidän osallistua aktiivisemmin nettikeskusteluihin oikoaksemme niissä esitettyjä virheellisiä käsityksiä, mutta olemme tulleet siihen tulokseen, että nykyisillä resursseilla se ei onnistu. - Voima 19.01.2010
 • ”Maahanmuuttokriitikot” ovat saaneet suomalaisessa julkisuudessa sanomansa hyvin läpi. Asenneilmapiiri on muuttunut, ja tämä näkyy myös rasistisen rikollisuuden kasvuna. – Miksi media antaa hommaforumilaisten yksipuolisesti asetella kysymykset? Miksi heidän esittämiään näkökulmia ei tarkastella kriittisesti? Keskustelu ei ole tasapuolista. - Kansan Uutiset 07.03.2010

En ole rasisti, mutta… -kirja

 • Maahanmuuton kustannusten lisäksi pitäisi huomioida myös ne monet hyödyt, joita Suomeen muuttaneista ihmisistä, myös pakolaisista, yhteiskunnalle on. Muualta tullut ihminen pakottaa pelkällä olemassaolollaan meidät pohtimaan valmiuksiamme kohdata kulttuurieroja tai ymmärtää rasismin eri ilmenemismuotoja. Tällaisia valmiuksia voidaan pitää globaalissa maailmassa koko yhteiskuntaa hyödyntävinä kansalaistaitoina. Eikö niillekin pitäisi laskea jokin arvo? Tai sille, että tänne tulijat muistuttavat meitä siitä, miten maailma ympärillämme on muuttunut ja miten muualla tapahtuvat asiat koskettavat väistämättä meitäkin? (s. 15) - Lähde

Digitoday

 • Oikeusministeriön työryhmä ehdotti eilen, että rasististen ja muukalaisvihamielisten tekojen kriminalisointia selkeytettäisiin. Työryhmän ehdotus rasistisiin materiaaleihin johtavien linkkien kriminalisoimisesta ei saa kannatusta Effiltä tai Piraattipuoleelta. - 20.1.2010

Akuliina Saarikoski

 • Viimeksi rasismi voi näin hyvin 90-luvun laman aikaan. Silloin punkkarit ja tummaihoiset saivat varoa kaduilla natsiskinejä. Nyt tilanne on pelottavampi. Muukalaisvihasta on tullut salonkikelpoista. Valtakunnalliset lehdet julkaisevat puolirasistisia juttuja ”avoimen maahanmuuttokeskustelun” nimissä. Ja jos mainitsee sanan ”kriittisyys”, saa rotuerottelun ajatuksella leikitellä vapaasti. Pian vain raha saa liikkua vapaasti. Paradoksaalisesti sananvapautta korostavat uusrasistit petaavat itselleen yhteiskuntaa, missä vain harvoilla on vapaus liikkua ja puhua. Pahinta on tämä. Jokaista kansanmurhaa, rotuerottelua ja sisällissotaa on edeltänyt muukalaisten tekeminen ei-ihmisiksi. Suomalaisessa maahanmuuttokeskustelussa on jo nyt tällaisia piirteitä. Pakolaiset ”tulvivat” rajoille, Helsingissä vallitsee ”romaniongelma”, ja maahamme virtaa ”ankkurilapsia”. Missä kohtaa lasta voi muka olla ankkuri? Milloin ihmiset lakkasivat olemasta yksilöitä ja heistä tuli vihattavia ryhmiä? - 21.1.2010

Jussi Ojajärvi

 • Nykyinen maahanmuuttovastaisuus onkin, toistuvasti, tavallaan uusrasistista. Vanhaa siinä on loputon ennakkoluuloisuus ja yksilöiden torjuminen taustansa perusteella. Uutta on se, että pigmenttieron sijaan muukalaisvihaa tai -pelkoa perustellaan usein kulttuurisilla eroilla, ja uutta on myös retorinen osaaminen: nämä liikkeet, tai jotkut niiden jäsenistä, varovat ja varoittavat käyttämästä selkeästi rasistisina pidettyjä puhetapoja. Siten ne voivat paremmin kiistää maahanmuuttovastaisuutensa rasistisuuden. - 2009

Vasemmistonuorten puheenjohtaja Dan Koivulaakso

 • Vaikka rasistinen kirjoiittelu on ongelmallista, raivostuttavaa ja ajoittain huolestuttavaa niin julkisen vallan ensisijainen tehtävä ei voi olla lisäkiihokkeiden tarjoilu kansanryhmiä vastaan lietsoville. Sen sijaan valtion ja kuntien tulisi lopettaa esimerkiksi romanien vaino, mielivaltaiset käännytykset, ulkomaalaisten säilöönotto, siirtolaisten perusoikeuksien rajoittaminen ja muut rasistiset käytäntönsä. Esityksellä taas piiloudutaan oman kyvyttömyyden hoitaa siirtolaispolitiikkaa taakse. - 21.1.2010

Robert Sundman

 • Nykypäivän rasisti, ”maahanmuuttokriitikko”, on kammannut hiuksensa ja laittanut kravatin kaulaan. Monet sanomalehdet ovat päästäneet kansalaisjournalismin nimissä internetin keskustelualueensa rehottamaan näiden kravattikaulojen kommenteista. Populistipoliitikkojen iskulauseilla ryyditetyt kommentit ovat höysteitä muukalaisvihan päällä. - 25.1.2010

Mediakasvattaja Maikki Kantola

 • Annetaan ensin ohje rasisteille. Teidän on syytä unohtaa koko kisa, sillä elokuvan teko on niin kovaa hommaa, ettei siihen turhaan kannata lähteä. - 27.1.2010

Antti Valpas

 • Sitten täällä Näre otti esiin Suomen rasistisuuden ja evakot. Pitää hyvin paikkansa, että Suomi on hyvin rasistinen ja tulee varmasti olemaan. Kun puhutaan evakoista tai pakolaisista, niin hehän olivat kuitenkin Suomen kansalaisia hyvinkin pitkälti, eli he tunsivat kielen, tunsivat kulttuurin, tiesivät, miten Suomessa ollaan, mutta sitten ne ihmiset, jotka tulevat kaukaa, muista kulttuureista, niin heidän pitäisi ymmärtää se, että minkälainen maa Suomi on. Ei mielestäni voi ihan verrata evakkokarjalaisia ja muita maahanmuuttajia keskenään. - Helsingin kaupunginvaltuusto 25.11.2009

Vesa Hack

 • Maahanmuuttajien pahoinpiteleminen osoittaa, että rasismi on Suomessakin ongelma. Aina välillä näitä sattuu Suomessakin. Tämä osoittaa, että vastoin joidenkin näkemystä rasismi on Suomessakin ongelma. Yleensä ”maahanmuuttokriitikot” epäilevät näissä tapauksissa uhrin provosoineen viattomat suomalaissyntyiset pahoinpitelyyn. Tähän kuvioon ei oikein sovi pakoon lähtemisen estäminen ja uhrin seuraaminen jopa metroraiteelle, vaikka se on hengenvaarallista. Nämä tyypit halusivat todella vahingoittaa uhriaan. Mielestäni nyt viimeistään kannattaa kaikkien myöntää, että myös Suomessa on rasismia. Se ei estä maahanmuuttopolitiikasta keskustelua kriittisinkin sävyin, mutta olisi rehellistä. - 2.2.2010

Päivi Leppänen

 • Tietenkään ei pidä ajatella, että koska joukossamme liikkuu musliminaisia, heitä varten pitäisi nimetä täkäläisissäkin busseissa miehiltä kiellettyjä alueita. Ei tietenkään näin. Mutta on valtaväestöllä silti mahdollisuuksia toimia toisin kuin nykyään toimitaan. Ainakin olisi hyvä, jos edes tietäisimme, että muslimitytöllä voi olla vaikeaa istua bussissa vieraan miehen kyljessä. Pelkkä tietoisuus poistaisi esimerkiksi sellaiset tilanteet, joissa joskus joku suomalaismies istuutuu varta vasten huivipäisen tytön viereen, jotta todistaisi olevansa vapaa rasismin rasitteista. - Yle 12.2.2010

YLE

 • Lappeenrannassa asuva ja työskentelevä Maria Taina-Parviainen muutti Suomeen pysyvästi vuonna 2001. Hän ei ole itse suoraan kohdannut rasismia. Sen sijaan junamatkalla kuultu suomalaisten keskustelu, jonka mukaan venäläiset muuttavat Suomeen sosiaaliturvan perässä, pahoitti mielen. Maahanmuuttoon kriittisesti suhtautuvien äänenpaino on lisääntynyt taantuman ja työttömyyden kasvun myötä. Itä-Suomen yliopiston sosiologian lehtorin, tutkija Päivi Harisen mukaan yhteiskunnallisesti sallittu kritiikki kätkee sisälleen laittoman rasismin. Muun muassa sosiaali- ja terveysministeri Liisa Hyssälän (kesk.) viime syksynä esiinnostama kysymys siitä, vievätkö ulkomaalaiset suomalaisten korkeakoulupaikat, on osa tämänkaltaista keskustelua. UPM:n tiistainen ilmoitus väenvähennyksistä voi lisätä entisestään maahanmuuttovastaisia puheita. 1990-luvun rasistisia liikkeitä selitettiin Harisen mukaan lamalla. - Voidaan sanoa, että jostakin on karsittava. Karsitaan vaikka turvapaikanhakijoiden sosiaaliturvasta tai maahanmuuttajien hyvinvointishoppailun, niinkuin sitä nimitetään, piirteistä. - 16.2.2010

Jiri Keronen

 • Rasismi on perseestä, mutta se ei silti ole mitä tahansa, mitä ihmiset tahtovat sen olevan. Ihmiset, jotka venyttävät ja vääristelevät rasismin käsitettä ja leimaavat rasismiksi itseään epämiellyttävät asiat, sylkevät kaikkien niiden kasvoille, jotka ovat oikeasti joutuneet rasismin uhriksi. Todellinen rasismi, eli ihmisten tuomitseminen itseään alhaisemmaksi puhtaasti mielivaltaisin geneettisin perustein, on vastenmielinen asia ja on törkeää käyttää todellisten ihmisten todellista kärsimystä poliittisena pelinappulana, jolla pyritään painamaan eri mieltä olevien otsaan tuomitseva paholaisen stigma. - 27.8.2009

Antti Pentikäinen

 • Hävetkää rasistit! Suomalaisena olen näistä tummaihoisista maanmiehistä ja -naisista paljon ylpeämpi kuin teistä. Teille ei olisi juuri muuta sanottavaa kuin että hävetkää rasistit! Hävetkää myös te halpahintaiset poliitikot, jotka pyritte kasvattamaan omaa valtaanne lietsomalla ihmisten aiheettomia pelkoja. Teidän asenteenne ovat Suomelle suurempi uhka kuin useampi muu asia. Suomella on maksimissaan viisi vuotta aikaa osoittaa, että täällä syntyneet, koulut ja armeijat käyneet ihmiset ovat tervetulleita jäseniä yhteiskunnassamme. Oma rasismimme synnyttää siihen mennessä murheelliset vastareaktionsa. - 17.2.2010

Aasialainen sukutausta, suomalainen elämä

 • Mun mielest niin kun mä sanoinkin sul kun me puhelimessa juteltiin et rasismin iljettävin muoto on semmoinen ulkomaalaisiin tai ulkomaalaistaustasiin ulkomaalaisen näköisiin naisiin kohdistuvaa et ihaillaan sen ulkomuodon vuoksi mut oikeasti se lopullinen ajatus on se et et se jotenkin kun se on tummaihonen ihminen se on jotenkin niinku seksuaalisesti kiihottava se on semmoinen tyydytyksen väline ei ihminen sinänsä. - Lähde

Svensk Ungdomin puheenjohtaja Oscar Ohlis

 • Muukalaisvihamieliset mielipiteet ovat saaneet aika paljon mediatilaa viime aikoina. Jopa kahden hallituspuolueen nuorisojärjestöjen puheenjohtajat ovat esiintyneet mediassa ja sanoneet, että maahanmuuttopolitiikkaa on hoidettu höllästi. Toinen heistä ehdottaa, että lopettaisimme kiintiöpakolaisten vastaanoton kokonaan. Toinen on sitä mieltä, että maahanmuuttajien integrointi on epäonnistunut, mutta ei esitä ongelmaan ratkaisua. Pelottavaa ja aika populistista. Tässä yritetään ilmeisesti voittaa ääniä perussuomalaisten kannattajilta näillä raukkamaisilla puheilla. - 25.2.2010

Iltalehti

 • Dan Koivulaakso: "Ovatko maahanmuuttokriitikot rasisteja?" Hommawatch: "Eivät välttämättä, emmekä ole näin koskaan väittäneetkään. On mahdollista vastustaa maahanmuuttoa esimerkiksi kulttuurin säilyttämiseen tai ympäristön kuormitukseen liittyvien argumenttien valossa, joiden ei tarvitse olla rasistisia. Eri asia sitten on, kuinka päteviä nämä argumentit ovat. Nykyisen maahanmuuttokriittisen liikkeen sisällä kuitenkin rasismi vaikuttaa olevan hyväksyttävä asia." - 1.3.2010

Lena Björklund

 • Suomi on arka ja pikkumainen maa, mitä rasisminvastaisuuteen tulee. Täällä halutaan mieluummin olla turvallisesti epäinhimillisiä kuin tiukasti, näkyvästi ja julkilausutusti rasismia vastaan. Suomea jäytää myös jatkuva pelko vanhanaikaisuudesta. Etenkin nuorehkot ja keski-ikäiset miehet kavahtavat ajatusta, etteivät he olisi moderneja vaan kenties jopa kukkahattutätejä. Myötätunto on selvästi vanhanaikaista. Kukkahattujuttu. Siviilirohkea, moderni ihminen osoittaa maahanmuuttajakriittisyydellä olevansa ajan tasalla. Siitä on tulossa melkein pakko, jos kerää suosionsa elämällä ajanmukaisesti. - 6.3.2010

Suomen kristillinen rauhanliike

 • Mahdi Abdilen vaimo Allison koki huonoa kohtelua myös kaupassa ja linja-autossa, jonka kuljettaja kieltäytyi pysähtymästä, vaikka hän soitti kelloa ja pyysi pysähtymistä selvällä suomen kielellä. Mahdi Abdile pitää mahdollisena, että bussikuskin suomen kieli on ollut riittämätöntä, mutta naapurien suhtautuminen tummaihoiseen leikkitoveriin ei hänen mukaansa jäänyt epäselväksi. Abdile korostaa kuitenkin ettei syytä kaikkia suomalaisia rasisteiksi. - 8.3.2010

Pertti ”Veltto” Virtanen

 • Mikä siinä lastenlaulussa niin pahaa on? Sekö, että musta poika punastuu? Sehän on sankaritarina. - Kiistän olevani rasisti. Olen varmasti tämän maan valkoisin neekeri. Koripallojoukkueessa minua kutsuttiin sillä nimellä, kun olen niin veltto, rento ja notkea. Olen niin paljon joutunut itsekin olemaan silmätikkuna, että minäkö olisin rasisti. - 9.3.2010

Juuso Korhonen

 • "Mamu" on sana, joka tekee kovaa vauhtia tuloaan keskusteluihin maahanmuuttajista. Se on kätevä lyhenne, sujuvoittaa keskustelua ja sopii mukavasti suuhun. Ja kuten "nekru", "ryssä" ja "hurri", se muuttaa toisesta maasta saapuneen ihmisen epämiellyttäväksi ja vaaralliseksi olioksi. - HS 15.3.2010

Veronika Honkasalo

 • Vaihtoehtoisten näkemysten esille tuomista ja rasismin vastustamista helpottaisi sellainen yhteiskunnallinen ilmapiiri, joka tuomitsisi hanakammin rasistiset argumentointitavat ja toiminnot. Näin ei suomalaisessa yhteiskunnassa näytä olevan. Vain harva puoluejohtaja on esimerkiksi tuominnut julkisesti Astrid Thorsiin kohdistuneet hyökkäykset. Puolueet eivät näytä uskaltavan sanoutua irti rasismista potentiaalisten äänestäjien menettämisen pelossa. - HS 14.3.2010
 • Harva tietää, millaista suoraa häirintää tutkijat nytkin kokevat. Rasistisesta argumentoinnista on tullut hyväksytty tapa käydä keskustelua. Jyrki Katainen (kok), sanoi jo viime keväänä, että pitää voida puhua kriittisesti ilman, että leimautuu rasistiksi. Sillä verukkeella sitten voi sanoa melkein mitä vain. - HS 16.3.2010

Anna Karismo

 • Oliko kansanedustaja Veltto Virtasen esiintyminen perussuomalaisten risteilyllä runsas viikko sitten rasistista vai ei? Aihetta on käsitelty vilkkaasti eri puolilla. Kaikkien mielestä se, että maahanmuuttovastaisen puolueen aikuisten illanvietossa lauletaan lastenlaulua hottentoteista, ei välttämättä ole rasistista. Se, että Virtanen tiedusteli esiintymislavan piuhat yhdistelleen ihonväriä, oli kyllä jonkinlaista etnisyyteen kohdistuvaa erottelua, mutta ei ehkä silti rasismia. - HS 16.3.2010

Rosa Meriläinen

 • Miksi ihmeessä Jyrki Katainen on huolissaan juuri siitä, ettei maahanmuuttokriitikoita heti pidä mennä leimaamaan rasisteiksi? No tietysti siksi, että vihreitä lukuun ottamatta kaikki muut eduskuntapuolueet elävät toivossa, että joku rasisti heitäkin äänestäisi. - Vihreä Lanka 16.3.2010

Ana María Gutiérrez Sorainen

 • Muukalaisviha oli nostanut päätään jo ennen kunnallisvaaleja ja ennen nykyistä lamaa. Lama on vain ollut otollinen tausta sen kasvulle. Fakta on se, että sille asialle kukaan ei ole tahtonut tehdä mitään. Missä ovat ministerien ja kansanedustajien kannanotot muukalaisvihaa vastaan? Miksi media puhuu maahanmuuttokriitikoista, kun pitäisi puhua maahanmuuton vastustajista ja vihaajista? Nyt ollaan tilanteessa, jossa jopa tiedeyhteisön jäseniä ja ministereitä on uhkailtu. Eläköön sananvapaudelle! - Maahanmuuttovastaisten propaganda on ollut tehokasta ja se näköjään on tuottanut tulosta. Miksi fiksut suomalaiset ovat antaneet ja antavat sen tapahtua? - 17.3.2010

Eija-Riitta Korhola

 • Tiedän, ettei Katainen tarkoittanut kommenttiaan rasistisen puheen liukastusvoiteeksi. Tiedän, että hän on huolissaan maahanmuuttovihamielisyydestä. Siksi hän sanoi mitä sanoi: jos kaikki kritiikki leimataan rasismiksi, asenteet vain jyrkentyvät. Jos tilannetta katsoo eurooppalaisten esimerkkien valossa, ei voi kuin olla samaa mieltä. Maahanmuuttajakielteisyyden runsasmultaisin kasvualusta saattaa olla suvaitsevaisuuteen painostaminen ja oman kulttuuritaustan syyllistäminen, niin paradoksaaliselta kuin se ehkä kuulostaakin. - 17.3.2010

Kristiina Kouros

 • Vihaa pidetään kielteisenä tunteena, sillä siihen liittyy tuhoavia ajatuksia ja se voi johtaa väkivaltaan. Viha ei välttämättä ole irrationaalinen tunne, sillä on kai luonnollista vihata jotakuta, joka uhkaa olemassaoloasi, hyvinvointiasi tai arvomaailmaasi. Opin senkin, että viha voi perustua pelkoon, todelliseen tai kuviteltuun uhkaan tai aiempiin kielteisiin kokemuksiin. Jälkimmäisestä varmasti oli kyse nais- ja miesvihaajien kohdalla. Kuvitellusta uhasta puolestaan taitaa olla kyse taajaan internetissä viljellyn rotuvihan osalta, kuten ylipäätään vähemmistöihin kohdistuvassa vihassa. - 9.3.2010

Marko Korvela

 • Maahanmuuttokeskustelun luisuminen rasistien käsiin ja kaiken maailman mutu-tuntuman varaan on äärimmäisen vaarallista. Se antaa ennakkoluulojen määrittää keskustelukenttää ja lisää opportunismia, kun jokainen poliittinen leiri yrittää äänestäjien kalastelussa miellyttää maahanmuuttoon kielteisesti suhtautuvaa väestöä. Se estää todellisen maahanmuuttokritiikin eli suomalaisen maahanmuutto- ja kotouttamispolitiikan virheiden ja väärinkäytösten osoittamisen ja parempien ratkaisujen muotoilemisen. - 17.3.2010

Kaleva

 • Rasismista, maahanmuutosta tai ulkomaalaisten sosiaalietuuksista ei ole helppo puhua. Viime aikoina virinnut niin sanottu maahanmuuttokriittinen keskustelu voi olla jopa vaarallista, todettiin kulttuurikeskus Valvella järjestetyssä keskustelussa torstaina. Panelistit löysivät syyllisen mediasta, jonka katsoivat lietsovan rasismia luomalla yksikertaisia vastakkainasetteluja. - 19.3.2010

Markku Mantila

 • Rasismikeskustelu sai uutta vauhtia Helsingin Sanomien teettämästä mielipidemittauksesta, jonka mukaan 60 prosenttia suomalaisista on sitä mieltä, ettei Suomeen pidä ottaa lisää maahanmuuttajia. Syy tulokseen on ilmeinen: lama on vienyt tai uhkaa viedä toimeentulon kovin monelta. Julkinen talous nitisee kasvavien sosiaalimenojen paineessa. Mittauksen tulosta selitettiin oitis rasismilla, vaikka väitän, ettei kyse ole siitä, paremminkin itsekkyydestä. Se on ihan oma syntilajinsa. Maahanmuuttokeskustelua hallitsee raha. Puhutaan kustannuksista, joita pakolainen aiheuttaa. Hyötyjä ja haittoja punnitaan kuin kyseessä olisi kulutushyödyke tai sijoitus. - Kaleva 21.3.2010

Aamulehti

 • Viikonvaihteessa sekä Eero Heinäluoman että Jutta Urpilaisen verkkosivuille tunkeuduttiin ja niille kirjoitettiin törkeyksiä. Molemmat demarien johtohahmot tuomitsivat viikonvaihteen puheenvuoroissaan rasismin jyrkin sanoin ja nyt epäillään, oliko nettihyökkäys luonteeltaan rasistinen. - 22.3.2010

Kalle Korhonen

 • Helsingin Sanomien maahanmuutosta tekemän kyselytutkimuksen (Kotimaa 15.3.) perusteella moni on esittänyt mielipiteensä siitä, mitä Suomen kansa haluaa. On hyvä, että asioista on tässä lehdessä puhuttu asiallisesti, vaikka asioihin tieteellisesti perehtyneet yritetään verkossa vaientaa. Oma tulkintani mielipidetutkimuksesta on se, että monia kyllästyttää voittopuolisesti rasistinen "maahanmuuttokeskustelu". He ovat ajatelleet, että siitä päästään valitsemalla gallupissa vaihtoehto "en halua lisää maahanmuuttajia". - HS 22.3.2010

Satu Hassi

 • Miksi rasismia kutsutaan sievistellen maahanmuuttokriittisyydeksi? Kaikki maahanmuuttokriittisyys ei ole rasismia. Mutta kun ihmisiä leimataan heidän kansallisuutensa, uskontonsa tai muun vastaavan asian vuoksi, se on. Rasismi on Suomessa pelottavan voimakasta ja estotonta, kun ministeri saa sontaa niskaansa pelkästään siksi, että vastaa maahanmuuttoasioista, ja kun maahanmuuttoasioihin perehtyneet tutkijat saavat viharyöpyn vastaansa aina julkisuudessa esiinnyttyään. - 22.3.2010

Juha-Matti Mäntylä

 • Tästä tuli kylmä talvi ulkomaalaisille Suomessa. Tai ainakin niille, jotka ovat tänne pakkaseen pyrkimässä. Helsingin Sanomien mukaan 59 prosenttia suomalaisista ei halua lisää maahanmuuttajia. Muutos on ollut raju. Vielä kolme vuotta sitten suurin osa oli valmis ottamaan ulkomaalaisia lisää. Onneksi asenneilmaston jäähtyminen ei johdu siitä, että suomalaisista olisi tullut rasisteja. - Vaikka maahanmuuttokritiikki on asettunut puolustamaan sivistysvaltiota, se itse asiassa nakertaa siltä pohjaa pois. - 16.3.2010

Ali Qassim

 • Rasismilla tehdään politiikkaa tällä hetkellä. Äärioikeistoryhmät tekevät sitä politiikkaa, pelottavat ihmisiä, korostavat maahanmuuttajaongelmia mahdottomaksi ja vaaralliseksi, jotta he sais äänivyöryä. Ja se on se homman nimi. Ja siihen pitää jollain tavalla fiksusti suhtautua: mitä he puhuu, onkse totta, missä on faktat. - MTV3 23.3.2010

Sanna-Maaria Tornivaara

 • Maahanmuuttokriittisyys tai -vastaisuus ei toki aina ole rasistista. Sen perusteluna voivat yhtä hyvin olla esimerkiksi kansantaloudelliset argumentit kuten huoli kotouttamisen kustannuksista ja huoltosuhteen heikkenemisestä; sen taustalla voi olla ennakkoluuloisuutta ja muukalaispelkoa; se voi perustua omiin kokemuksiin tai tutkimustietoon maahanmuuttoon liittyvistä sosiaalisista ongelmista; taustalla voi olla huoli suomen kielen ja suomalaisen kulttuurin säilymisestä. - 23.3.2010

Pekka Puustinen

 • Räyhäpolitiikka ja ulkomaalaisiin kohdistuva vihanlietsonta jätettiin pitkäksi aikaa perussuomalaisten ensiyön oikeudeksi. Siitä leimasta Soinin joukot eivät ihan vähällä pääse irti. Tosin eivät välttämättä haluakaan. Nimittäin muissakin puolueissa on haisteltu tuulia. Soinislaisia äänenpainoja kuuluu nyt vähän joka suunnasta. Demarijohto linjasi viikonloppuna maahanmuuttopolitiikkaansa tavalla, jossa oli populismia yli sata prosenttia. Kokoomusnuoretkin liimautuivat änkyräjoukkojen kylkeen jo aikoja sitten. Jne. Perussuomalaisille ei kohta jää muuta vaihtoehtoa kuin todistella, että me olimme ensimmäisinä rasisteja. - 23.3.2010

Enrique Tessieri

 • Nykyisillä keskustelutasoilla, he jotka vastustavat maahanmuuttoa Suomessa, voivat olla tyytyväisiä. Nykyinen yksipuolinen keskustelu ei pelkästään anna aihetta maahanmuuttajille muuttoa maastamme, se myös pelottaa heidät pois, jotka haluaisivat muuttaa Suomeen. Kuka haluaisi muuttaa niin vihamieliseen maahan, jossa maahanmuuttokeskustelu on yksipuolista ja jossa ”haiskahtaa rasismi, nationalismi, populismi ja ksenofobia?” - 21.3.2010

Juho Laatu

 • Satu Hassi kirjoitti rasismista artikkelissa ”Kutsutaan rasismia rasismiksi”. Hyvä, kutsutaan asioita niiden oikeilla nimillä. Ongelma on vain siinä, että termiä rasismi käytetään lähes aina niin epämääräisesti, että on vaikea sanoa mitä kirjoittaja tarkkaan ottaen tarkoittaa. Tavallisin käyttötapa on yleinen paheksunta. Usein termin rasisti/rasismi käyttö indikoi vain, että kirjoittaja on joissain vieraisiin rotuihin ja kulttuureihin liittyvissä asioissa suvaitsevampi kuin kirjoituksen kohde. - 25.3.2010

Anu Silfverberg

 • Oho. Yllätyin. Kun tutkija Veronika Honkasalo kirjoitti maahanmuuttotutkijoiden kokemasta häirinnästä Helsingin Sanomissa, alkoi äkkiä tapahtua. Johtavat poliitikot tekivät, mitä olisi pitänyt tehdä jo aikapäivää sitten, eli tuomitsivat rasismin ja väkivallan. Yllättävää ei ollut se, mitä tapahtui, vaan tapahtumien syy: se, että sanottiin ääneen, miten laajamittaista "maahanmuuttokriitikoiden" harjoittama häirintä on. Olin luullut, että asia on niin sanotusti kaikkien tiedossa. Ainakin olisi luullut poliitikkojen tietävän, muidenkin kuin Astrid Thorsin. Mutta ehkäpä näin ei ole. Jos mielistelee rasisteja, eivät rasistit hyökkäile. - 26.3.2010

Karjalainen

 • Joensuussa opiskelevan ulkomaalaisopiskelijan autosta tyhjennettiin renkaat mahdollisesti rasistisen motiivin takia, epäilee poliisi. Tapaus sattui Joensuun Karjamäentiellä keskiviikon ja torstain välisenä yönä. Opiskelijan tultua aamulla autolleen, hän totesi, että kaikki renkaat olivat tyhjät. - 26.3.2010

Tomi Kiviluoma

 • Perussuomalaisten hiljainen tunnuslause ”en ole rasisti, mutta..” ei voi kehittyä yleisen mielipiteen kaltaiseksi aatteeksi. Me tarvitsemme toisia kulttuureja. Me tarvitsemme eriäviä mielipiteitä. Ja ennen kaikkea, me emme voi pihdata vielä erinomaisia elinolosuhteitamme itsellämme. Kaikille niitä ei tarvitse jakaa, mutta on lapsia, jotka kaivavat hiekkalaatikoiltaan esiin savuavia pääkalloja. Miettikääpä sitä. - 27.3.2010

Tuula-Liina Varis

 • Tosiasiassa me hyvinvoipien maiden kansalaiset maksamme kehitysavulla, avustusohjelmilla ja pakolaisten vastaanotolla velkaa. Olemattomalla korolla, mitättömin lyhennyserin ja aivan liian pitkällä maksuajalla. Muukalaisviha ja rasismi nousevat Suomessa pelottavasti. Sen näkee paljaalla silmällä joka aamuisen sanomalehden ääressä. Masentunein mielin on myönnettävä, että totta, täysin totta: Suomen maahanmuuttopolitiikka on pahasti epäonnistunut. Valtiovalta on epäonnistunut valistustyössä. Se ei ole huolehtinut siitä, että kansalaiset ymmärtäisivät, mihin kansainvälisen yhteisön jäsenyys sopimuksin Suomea velvoittaa muun muassa turvapaikanhakijoita koskevissa asioissa. - Poliitikot ovat pahasti epäonnistuneet. He ovat hedelmöittäneet rasismin maaperää myötäillessään äänten menettämisen pelossa puolueissaan pesivien rasistien kannanottoja. Näin tapahtuu erityisesti oikealla, mutta valitettavasti myös vasemmalla. - Muukalaisvihamieliset dominoivat mielipidepalstoja. - Media on osaltaan vastuussa ”mamun” kaltaisista nimittelyistä ja ”maahanmuuttokriittisyyden” kaltaisista eufemismeista, joita käytetään kaunistelemaan rasismia. - Kansan Uutiset 28.3.2010

Arja Ylhävaara-Perendi

 • Voiko mustaihoista pakolaista katsoa, ettei vain osoittaudu rasistiksi? - HS 29.3.2010

Anna Kontula

 • Lumeavioliitto tarkoittaa tilannetta, jossa kahden eri kansalaisuuden avioliitto solmitaan muilla kuin perhe-elämään tähtäävillä motiiveilla. Avioliiton kautta ulkomaalainen henkilö voi tavoitella oleskelulupaa ja esimerkiksi päästä sosiaaliturvan piiriin. - Lumeavioliittojen karsimisjärjestelmä on myös rasistinen, sillä se ei koske lainkaan kahden Suomen kansalaisen välistä liittoa. Supisuomalainen liitto on legitiimi, oli avioitumisen syynä sitten rakkaus, arjen joustavuus tai parempien sosiaalietuuksien tavoittelu. - Iltalehti 30.3.2010

Vartti

 • Matkustaja hyökkäsi kahteen otteeseen bussinkuljettajan kimppuun Helsingissä Huopalahdentiellä sunnuntaipäivänä puoli yhden aikaan. - Paikalle tullut poliisi joutui laittamaan kuumana käyvän miehen käsi- ja jalkarautoihin. Kuvan lähettäjän mukaan mies uhkaili poliiseja ja syytti heitä rasisteiksi. - 11.4.2010

Kristian Parviainen

 • Mikä on on rasismia?? Nyt se tuntuu olevan SDP:n johtoporukan lausunnot….ja pah. Aiemmin toimin aktiivina ammattiosasto 11. porukassa ja jatkuvasti yksi ammattiosaston yrityksistä heitti suomalaisia työmiehiä pihalle ja pian parkkipaikalle kaarsi yhä useampia autoja joita koristivat Viron rekisterikilvet. - Kukaan ei sano, että suomalaisen työvoiman syrjiminen olisi rasismia, mutta auta armias, jos erehtyy kritisoimaan ulkomaalisen työvoiman käyttöä. Rasistilippua heiluttaa, niin Stubb kuin Vanhanenkin…hei haloo, missä on suhteellisuuden taju? - 25.4.2010

Mattijuhani Koponen

 • Onko muukalaisvihamielisyys meillä jonkin kansanosan geeneissä, kun aina pitää löytää uusi vihan kohde? Nyt kun osa somaleista jo menestyy Suomen kansalaisina, tuli kuin tilauksesta uusi kansalaisryhmä, johon purkaa fasistiset tunteensa, tyhmyytensä ja ennakkoluulonsa. Nyt osoitetaan avointa rasismia Helsingin kaupunginjohtajaa myöten Bulgarian ja Romanian romaneille, siis mustalaisille. Olemme lapsuuteni alkupisteessä. - Suomeen pitäisi perustaa Viisaitten ihmisten korkean tason eettinen neuvottelukunta. Sen jäseninä tulisi olla ainakin kaikkien vakavasti otettavien rasismikielteisten ja maahanmuuttomyönteisten eduskuntapuolueitten edustajia sekä kaikkien uskontokuntien edustajia. - HS 27.4.2010

STTKn viestintäjohtaja Marja-Liisa Rajakangas

 • Suomalaisten suvaitsevaisuus näyttää olevan silmänlumetta. Selkeää irtisanoutumista rasismista on enää vaikea kuulla esimerkiksi poliitikkojen suusta ja kansalaiskeskustelussa on suorastaan tulppa irti. Maahanmuuttoministeri Astrid Thors (ruots) on joutunut paitsi rasististen vihanpurkausten kohteeksi, myös kokemaan aikamoista venkoilua ministeritovereidensa taholta, kun nämä ovat olleet pidättyväisiä tukemaan edes oman hallitusohjelmansa mukaisia linjauksia. Mediat ovat alkaneet julkaista maahanmuuttokriittisiä juttuja aiempaa tarmokkaammin. Verkon keskustelupalstat täyttyvät puheesta, jota sylki suuhun tuo. -- Maahanmuuttokeskustelussa on paljon ällöttävyyksiä. Eräs niistä on käsitys, että maahanmuuttaja vie suomalaisten työpaikat. Tähän asti muualta tulevat ovat kelvanneet ajamaan bussejamme, leipomaan pitsamme ja siivoamaan jälkemme. Syy on yksinkertaisesti ollut se, että kantaväestö ei näihin hommiin ole hinkunut. Nyt kun työttömyys riivaa, maahanmuuttajista – jopa vuosikausia täällä työtä tai ammattia harjoittaneista – tehdään suomalaisen työttömyyden syypäitä. Nytkö sitten kelpaisi vessaharja suomalaisenkin käteen? Epäilen. - STTK-lehti 3/2010

Rikos- ja oikeustoimittaja Markku Liikamaa

 • Joensuussa poliisi on ottanut avoimen ja rehellisen linjan suhteessa rasistisiin rikoksiin. Jos rikoksen kohde on maahanmuuttajataustainen, poliisi kirjaa rikoksen rasistiseksi. Siinä ei enää pähkäillä niin kuin vielä takavuosina saatettiin pähkäillä – ja niin kuin muualla Suomessa näytetään vieläkin usein tehdään–, että noinkohan tekijällä ihan oikeasti oli teolleen rasistinen motiivi. Että jospa maahanmuuttajan auton lasien rikkominen oli vain sattumaa. Tai jospa he ovat ihan muuten vaan riidoissa. Toisilleen ventovieraat ihmiset.
 • Maahanmuuttokeskustelu kun ei nykyilmapiirissä voi kääntyä miksikään muuksi kuin yleiseksi maahanmuuttajavastaisuudeksi, olipa työperäisen maahanmuuton arvostelu kuinka järkiperäistä tahansa. Ja onhan se tunnustettava, että ”maassa maan tavalla” -sloganinkin on perustaltaan vain puhdasta rasismia. Lähtökohtaisestihan siinä on kysymys siitä, että ensin olemme me ja sitten tulevat ne toiset. Jos ihmisten erottelu ei ole rasismia, niin mikä sitten! - Karjalainen 7.5.2010

Kansan Uutiset

 • Englannissa jamaikalaisten siirtolaisten lapseksi syntynyt Caron Barnes arvostaa korkealle suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa, joka ainakin pyrkii takaamaan kaikille tasapuolisen kohtelun. -Suomessa on turvallista elää ja kasvattaa lapsiaan toisin kuin Englannissa. Täällä kaikilla ihmisillä on tietty perusturva ja koulutus on ilmaista. Ihmisillä on mahdollisuus edetä elämässä, mikäli älyä riittää. Yllättävää kyllä, Barnes kertoo, ettei ole henkilökohtaisesti joutunut Suomessa koskaan kokemaan rasismia. Osasyynä hän pitää myönteistä julkisuutta, joka on vaikuttanut ihmisten asenteisiin hänen kohdallaan. Sen sijaan muutamat Barnesin ystävät ovat joutuneet kokemaan rasistista syrjintää. Rasistien lisäksi hänen mielestään myös monien maahanmuuttajien kannattaisi korjata asennettaan: -Kuten varmaan arvaatte, en ole rasisti. En voi kuitenkaan hyväksyä monien maahanmuuttajien asennetta, että he tulevat tänne kertomaan miten asiat pitäisi tehdä. En myöskään ymmärrä, miksei rikoksiin syyllistyneitä maahanmuuttajia voitaisi karkottaa lähtömaihinsa. - 11.5.2010

Iltalehti

 • Poliisi sai jälleen selvitettäväkseen tuntemattomaan uhriin kohdistuneen pahoinpitelyn. Tapaus oli Kuopiossa viikonlopun aikana jo neljäs. Nuori mies oli ollut viettämässä iltaa Valkeisen lammen rannalla, kun hänen luokseen oli tullut tummaihoinen mies ja väittänyt kuulleensa rasistista puhetta. Pian paikalle saapui tumman miehen viisi kaveria, jotka kävivät nuorukaiseen käsiksi ja kaatoivat hänet maahan. Kaikki kuusi miestä olivat alkaneet potkia maassa makaavaa. - 16.5.2010

Aimo Vuorinen

 • Esimerkiksi rasismi nähdään naivisti yhdensuuntaisena ilmiönä. Valkoinen on rasisti, värillinen on uhri. Ei se näin mene. Moni maahanmuuttajamies tuotuliaisina alentuvan suhtautumisen minkäväriseen naiseen hyvänsä. - Lappeenrannan Uutiset 2.6.2010

Risto Koivisto

 • Maahanmuuttopolitiikasta ei joidenkin asialle vihkiytyneiden mielestä saisi ilmeisesti keskustella muuten kuin kaiken ymmärtävässä, kaiken sallivassa ja kaikkeen mukautuvassa hengessä. Ainakaan tämä ei lisää myönteistä suhtautumista maahanmuuttajiin. Pelkään todella, että jos maahanmuuttopolitiikkaa ei kunnolla hoideta ja sen eri puolista myös kriittisesti keskustella, rasistien määrä maassamme kasvaa turhan suureksi. - Aamulehti 6.6.2010

Matti Putkonen

 • Onko kriminalisoitua rasismia vaatia, että suomalaisilla työmailla noudatetaan kunkin alan työehtosopimusta kaikkiin työntekijöihin ihonväristä, uskonnosta ja alkuperämaasta riippumatta. Tätä meidän nykyinen lakimmekin kyllä edellyttää, ja tämä pitäisi työministeri Anni Sinnemäen tietää. Onko kriminalisoitua rasismia vaatia, että jos tänne lähetetylle ankkurilapsi Ibrahamille tulee ikävä perhettään, ostamme Ibrahamille lentolipun ja lähetämme hänet perheensä luokse. Vai pitääkö se toteuttaa niin, ettei sellin ovet taas kolise, että lähettää Ibrahamin kotimaahan suomalaiselle kulttuurille hieman epätyypilliselle perheen14 muulle jäsenelle lentoliput Suomeen ja varaa täältä asunnot ja tukipaketit? - Turkulainen 7.6.2010

RKPn puheenjohtaja Stefan Wallin

 • Rasismia voi perustella työttömyydellä, taantumalla tai yleisellä turhautumisella yhteiskuntaan. Rasismia ei voi perustella, sen voi vain tuomita. - YLE 12.6.2010

Saga Skiftesvik

 • Ääliörasistien luvattu maa. Suomalainen perusmies suoristautuu penkissään. Hänen sameassa päässään on kehkeytynyt nerokas sanaleikki. Hänen on saatava se kailottaa koko bussilastilliselle. "Kymmenen pientä neekeripoikaa! - Kaleva 25.6.2010

Raimo Honkanen

 • Linnanmäellä parikymmentä monikulttuurista henkilöä tappeli keskenään. Mitä teki poliisi: se jätti rähinöitsijät rauhaan, koska he olivat monikulttuurisia. - Jos tappelu olisi ollut suomalaisten ja monikulttuuristen välinen, niin kaikki suomalaiset olisi laitettu häkkiin odottelemaan syytteitä törkeästä rasismista ja kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Sossutätejä ja suojelijoita olisi ilmaantunut kaikki paikat täyteen antamaan tuomitsevia lausuntoja. Nyt suojelijat olivat ihan hiljaa. Kuinkahan pitkälle tässä maassa voidaan mennä ennenkuin perussuomalaiset saavat 20%:n kannatuksen. - Kotisivu 8.6.2010

Nasra Jamah Farah

 • Yllättävän vähän on kiinnitetty huomiota maahanmuuttajien väliseen rasismiin. Työssäni olen sitäkin kokenut. Me emme osaa suhtautua siihen, että osaamme eri asioita hyvin. Se herättää eriarvoisuuden tunteen ja purkauksen maahanmuuttajien välillä. - 30.7.2010

Keskisuomalainen

 • Rikosylikonstaapeli Matti Koivula Keski-Suomen poliisista kertoo, että kirjaamiskäytäntö on kuitenkin yksiselitteinen. -Jos ilmenee, että teon kohde on ulkomaalainen ja teossa esiintyy rasistisia piirteitä, se merkitään aina rasistiseksi. Rikosilmoituksen kannalta hankalampia ovat kuitenkin tapaukset, joissa molemmat osapuolet edustavat etnisiä ryhmiä. -Ainoastaan valtaväestön tekemät rikokset voidaan luokitella rasistisiksi. Huolestuttavaa on, että etnisten ryhmien välillä ilmenee rasismia, mutta sitä ei voi kirjata rikosmotiiviksi, aivan kuten ei esimerkiksi perheväkivaltaakaan. - 11.8.2010

Kari Hokkanen

 • Pääministeri Kiviniemi sanoi Heinäluoman flirttailevan rasismin kanssa. Kyse oli työperäisen maahanmuuton rajoittamisesta. Heinäluoma loukkaantui ja tulkitsi häntä syytetyn rasistiksi. Turhaan. Vaatimus työperäisen maahanmuuton torjumisesta työttömyyteen vedoten on juuri sellaista populismia, joka vaalien alla väistämättä yltyy, kaikissa puolueissa. Juuri sitä, miksi Mari sitä sanoi. -- Tulevaisuudessa tulijoita tarvitaan enemmän, siitäkin riippumatta, paljonko on työttömiksi kirjautuneita. "Rasismiflirtin" avasi Jutta Urpilainen. Maassa maan tavalla oli hyvä vanha käyttäytymisohje, kunnes siihen sotkettiin rasistista lisäväriä. SDP:n yritys runnoa tilaa mamuväittelyn keskelle lyömällä sinisilmäisiä vihreitä, vihamielisiä perussuomalaisia ja leimaamalla kokoomuksen työläisten riistoa suosivaksi ei ole uskottava. Tuomioja neuvoikin Juttaa hillitsemään toisten arvostelua ja huolehtimaan omista linjoista. Puolueiden välillä, poikkeuksena vihreät ja PS:n halla-aholaiset, ei ole isoja eroja. Maahanmuuttoa tarvitaan, koska kansa ikääntyy. Kansainväliset sitoumukset kiintiöpakolaisista on täytettävä. - Ilkka 21.8.2010

Seppo Paananen

 • Suomalaisille on hoettu aina 1980- ja 1990-luvun vaihteen somalisokista alkaen, että juuri suomalaiset ovat Euroopan, ehkä jopa koko maailman, vierasvihaisimpia. Läksy on opittu niin hyvin, että välinpitämättömyydestä on tullut suorastaan kansalaishyve. Kukaan ei oikein tiedä, miten ulkomaalaisista saa puhua vai onko aihepiiri kokonaan kielletty. -- Kansainvälistyneessä nykymaailmassa pienikin ulkomaalaisvastainen ryhmä tai rasistiseksi leimautunut paikkakunta saattaa leimata koko maan ja sen asukkaat. Yksikin mätä omena voi pilata koko korillisen. - Yhteiskuntapolitiikka -lehti 1.9.2002

Matti Tukiainen

 • Loppukesän kiivain keskustelu Lohjalla on ollut ehdotus kaupunkimme uudeksi sloganiksi eli tunnukseksi. Uusi ehdotus on Lohja – suomalaisten kaupunki. Tätä tunnusta ei kuitenkaan ei vielä ole hyväksytty – varmaankin ainakin osin sen saaman kovan arvostelun vuoksi. -- Sen sijaan aivan käsittämättömäksi ehdotuksen tekee se, että se on rasistista vihjailua. Jos Lohja on suomalaisten kaupunki, se ei ole virolaisten kaupunki, ei venäläisten kaupunki, ei puolalaisten kaupunki, ei serbien kaupunki eikä somalien kaupunki. - Länsi-Uusimaa 7.9.2010

Demari

 • Rasismia Sadr ei ole kohdannut, toisin kuin hänen sukulaisensa Ruotsissa, Saksassa ja Kanadassa. – Suomessa maahanmuuttajia autetaan. Mutta rasismi on tavallinen ilmiö, sitä on kaikkialla. Puolet afganistanilaisistakaan ei pidä ulkomaalaisista, Sadr huomauttaa. - 22.9.2010

Savon Sanomien pääkirjoitus

 • Suurten ikäluokkien ikääntyminen vapauttaa miljoonia työpaikkoja uusille, nuorille käsille ja aivoille. Alhaisen syntyvyyden vuoksi niitä ei kuitenkaan riitä, ja nuoria pursuavista vieraista maista ja kulttuureista niitä ei voi lainata, kun he muka panevat pilalle armaan isänmaan. Sulkiessaan valtion rajat vierasmaalaisilta rasistit tuomitsevat samalla maansa vähittäiseen näivettymiseen, kun väestön luonnollinen uusiutuminen on pysähtynyt. Pysyäkseen maailman moraalisena ja taloudellisena johtotähtenä läntisen pitäisi pysyä samassa kasvuvauhdissa USA:n, Kiinan ja muiden nousevien mahtimaiden joukossa. Tuon tavoitteen EU on kyllä itselleen ottanut, mutta sen saavuttaminen kaatuu eläkeläiskapinaan ja kasvavaan muukalaisvastaisuuteen. Tämä on kylmää matematiikkaa. Kummat joustavat ensiksi: eläkeikäiset vai rasistit? - 14.10.2010

Verkkouutiset

 • Kaapatut lapset ry:n toiminnanjohtaja Tarja Räisänen suosittaa Suomeen Kanadan mallia, jossa lapsen vieminen pois maasta edellyttää molempien vanhempien suostumusta. Järjestö haluaisi lisäksi Schengen-alueen rajoille rekisterin, johon olisi listattu lapset, jotka ovat kaappausuhan alla. Räisäsen kokemuksen mukaan kaappaustapauksissa sosiaaliviranomaisten ja käräjäoikeuksin linjassa olisi korjattavaa. - Kokemuksen perusteella on syntynyt käsitys, että rasismisyytteiden pelossa moni asia katsotaan usein maahanmuuttajan eduksi. - 21.11.2010

Harri Tirronen

 • Kaiken maailman halla-aholaiset, hommafoorumit ja täälläkin maahanmuuttajia mustamaalaavat ovat nyt saavuttaneet päämääränsä. Ihmishenkiä on menetetty rasistien suorittamassa kebab-ravintolan murhapoltossa. Menehtyneet ovat ilmeisesti asiaan kuulumattomia sivullisia. Jotkut vanhemmat ovat nyt menettäneet lapsensa ja sisarukset veljensä. Suuri suru on kohdannut montaa perhettä. Joko nyt tehdään rasismin lietsonnasta loppu? - Uusi Suomi 22.11.2010

Lars-Erik Wilskman

 • Tampereen tapahtumien yhteydessä on noussut julkisuteen epäily rikoksesta jolla on rasistinen tausta. Jos näin on. on jo aika lopulta herätä, Suomi on saanut, omat, maahanmuuttokriittiset terroristinsa. Näin voi sanoa sillä maahanmuuttajiin ja heidän yrityksiinsä on kohdistunut rikoksia aikaisemminkin. Ne on vain hiljaisella sopimuksella hyssytelty pois keskustelusta muka erillistapauksina. - Uusi Suomi 22.11.2010

Iltalehti

 • SDP:n kansanedustaja Päivi Lipponen yhdisti tiistaina blogikirjoituksessaan Tampereen maanantaisen tuhopolton rasismiin. - Nyt on raja ylitetty. Enää rasistiseen uhoiluun ei voi suhtautua vähättelevästi tai naureskellen, Lipponen kirjoitti "Raukkamaista toimintaa" -otsikon alla. - Minä vetoan ihmisiin, että me maltilliset suomalaiset sanoudumme irti tällaisesta sairaasta väkivallasta ja rasismista. Samoilla linjoilla oli myös toinen demariedustaja Kimmo Kiljunen, joka jätti eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen suojelupoliisin viharikosten seurannan tehostamisesta. - Tampereella ravintolan tuhopoltto on osoittautumassa viharikokseksi, Kiljunen aloitti tekstinsä. Poliisitutkinnassa teon motiivi ei kuitenkaan ole vielä selvinnyt. Pizzerian omistaja on ulkomaalaistaustainen, mutta tutkinnanjohtaja Hannu Kallioniemen mukaan konkreettisia viitteitä rasistisista motiiveista ei ole käynyt ilmi. - 24.11.2010

Kalajokilaakson päätoimittaja Seppo Kangas

 • Tampereen järkyttävää kolmen nuorehkon ihmisen hengen vaatinutta kerrostalon tulipaloa tutkitaan nyt tuhopolttona. Palo sai alkunsa ulkomaalaisten omistaman kebab-pitserian tiloista. Tutkinnassa ei ole vahvistunut, että tapaukseen liittyisi rasismia. Olipa kyse sitten ulkomaalaisvihasta tai jostakin aivan muusta, on syytä kysyä, mikä ajaa näin järjettömiin tekoihin? Mitä sellaista pahaa muualta tulleet yrittäjät ovat tehneet, että heidän työnsä pitää polttamalla tuhota? -- Suomalaisessa poliittisessa kentässä juuri nyt vellovat muutoksen aallot osittain saavat vauhtia maahanmuuttokriittisyydestä. Kun äänenpainoja kuuntelee, tuntuu siltä, että kriittisyys ja vihamielisyys eivät ole hyvin kaukana toisistaan. Joskus vaikuttaa siltä, että raja on pelottavan hiuksenhieno. Tampereen tapaus tuli lähelle ja pani ajattelemaan, sillä tulipalossa menehtyneet olivat yhden perheenjäsenemme tuttavia. Täysin sivulliset joutuivat kantamaan kovimmat kärsimykset, olivatpa tuhopolton motiivit mitkä tahansa. Tämäkin on tyypillinen seuraus siitä, kun kriittisyys muuttuu vihamielisyydeksi: sivulliset kärsivät. - 24.11.2010

Jami Järvinen

 • Merkittäköön pöytäkirjaan, että maahanmuuttokriittisyys on rasismia. Maahanmuuttokriitikot yrittävät kiertää väitettä todistelemalla yhä uudelleen, että he eivät vastusta maahanmuuttajia, vaan arvostelevat maahanmuuttopolitiikkaa, joka päästää rajan yli Suomeen islaminuskoisia ihmisiä. Toisin sanoen heitä eivät haittaa maahan päässeet neekerit, vaan se, että näitä on päästetty maahan. Saivartelu asiasta on turhaa ja osoittaa vain, että rasisti on reppana jopa itseään kohtaan. -- Uuden rasismin kyllästämän kansalaiskeskustelun näyttävin uhri on ollut kansanedustaja Päivi Lipponen, jonka Uuden Suomen blogitekstissä [kuvakaappaus täällä] sanottiin ääneen sama, mitä useimmat ajattelivat ensimmäisenä: tuhopolton motiivi on ollut ulkomaalaisvastaisuus. Miksi kukaan muuten polttaisi irakilaisen yrittäjän ravintolan? Täydellistä tekohurskautta uhkuva Jussi Halla-aho riensi tietenkin Lipposen tekstin luettuaan tanssittamaan sormenpäitään näppäimistöllä. Hän aivan oikein huomauttaa, ettei rikoksen motiiveista tiedetä yhtään mitään ennen kuin poliisi kertoo enemmän. Ja yhtä oikein osoittaa Päivi Lipposen käyttäneen murhenäytelmää oman sanomansa levittämiseen. -- Umpi-isänmaallisissa verkkokeskusteluissa juhlitaan. Maahanmuuttokriitikot ovat harvoin olleet yhtä iloisia kolmen suomalaisen kuolemasta kuin nyt. -- Rikoksesta tuli kuin tulikin ”maahanmuuttokriittinen tulipalo”. Se todennäköisesti pakottaa myös antirasistit koventamaan otteitaan, jottei tapauksen varjolla anneta vastapuolen pahimmille sekopäille koko mediaa haltuun. Katsokaa nyt peiliin, hommalaiset. Ja Jussi Halla-aho. Estradi on teidän. On ollut jo pitkään. Kyllä keskustelun matalaotsaisuudesta on vähän vastuuta maahanmuuttokriitikoilla itselläänkin. Vai pöytälaatikkoonko te vain provosoitte? - Kansan Uutiset 25.11.2010

HS

 • Suomensomalialainen tv-toimittaja Wali Hashi on surullinen perussuomalaisten suosion kasvusta. Rasismi on hänen mukaansa muuttunut piilorasismiksi ja poliittisesti korrektiksi. "Piilorasismi on vaarallisempaa kuin se, että sanotaan suoraan, että mitä sä neekeri täällä teet. Jos piilorasismi menee poliisin, lääkärin, viranomaisten puolelle, se on vaarallisempaa." "Jostakin syystä ihmiset eivät halua puhua rasismista mediassa. Miksei rasismi voi olla seksikästä?" -- "Kiitospuheessani sanoin, että jos haluatte vaikuttaa asioihin, voitte vaikuttaa työnne kautta. Emme voi vain ajatella, että lähdemme jonain päivänä takaisin Somaliaan, sillä sinne ei enää lähdetä." -- Nyt pahinta on nuorilla. "Heillä on hirveästi identiteettiongelmia, sillä kotona on eri kulttuuri kuin kodin ulkopuolella ja kadulla liikkuessa." -- Somalian rantahiekalla merirosvoraporttia kuvatessa Hashille tuli ensimmäistä kertaa hyvin ristiriitainen olo. "Juontoa tehdessä puhuin omalle kansalle, suomalaisille, mutta täällä nämä ovat ihmisiäni." - 12.2010

Uusi Suomi

 • Euroopan maissa vuonna 1997 tehdyssä asennetutkimuksessa suomalaiset pitivät itseään – tai oikeammin toisiaan – ”erittäin rasistisina” useammin kuin useimpien EU-maiden kansalaiset, vaikka todellisuudessa rotuoppien kannatus on vähäisempää. Kirjan tekijät muistuttavat, että suomalaisiin kansallishyveisiin on aina kuulunut itsekritiikki ja kansallinen itsesääli, suorastaan vaatimattomuudella kerskailu: ”On maamme köyhä, siksi jää...”, sanotaan Runebergin sanoittaman kansallislaulun toisessa säkeistössä, jonka sijasta lauletaan kuitenkin toiveikkaampi viimeinen säkeistö. - 14.12.2010

Isra Lehtinen

 • Huolestuimme siitä jo kunnallisvaalien alla ja Jussi Halla-ahon suosion myötä. Suomeen on tullut myös koulutetun keskiluokan rasismia, mitä täällä ei ole ollut aikaisemmin. Toisaalta jos perussuomalaiset päätyvät hallitukseen, kannanotot luultavasti maltillistuvat. Tutkimusten mukaan hallitusvalta tekee näin radikaaleille. Huono puoli on se, että isot puolueet saattavat kosiskella perussuomalaisten äänestäjiä´ottamalla huomioon maahanmuuttokriittisyyttä´. - Vihreä Lanka 21.01.2011

Aamulehti

 • Marja Nyrhinen nosti esiin Aamulehden maanantaisen uutisen ulkomaalaisista vangeista. – Vasta jutun lopussa mainittiin, että suhteessa muihin Euroopan maihin Suomessa on aika vähän ulkomaalaisia vankeja. – Tuli sellainen olo, että Aamulehti halusi provosoida keskustelua, jossa on rasistisia piirteitä, Nyrhinen sanoi. Tilaisuuden juontanut toimittaja Anu Leena Koskinen vakuutti, että kysymys ei ollut suunnitellusta provokaatiosta vaan normaalista uutistyöstä. - 22.03.2011

Keskustelua

Ulkomaat

Katso myös

Lähteet

 1. Baron, Alexander. The Man Who Invented “Racism” "Outside of the dictionary though, the first mention of racism appears to have been made by a German, Magnus Hirschfeld, who published a book with the bland title Racism in 1938. Actually, this book was published posthumously, because Magnus Hirschfeld died in Nice on May 14, 1935, his sixty-seventh birthday." Viitattu 2012-06-27.
 2. Ineke van der Valk. Racism, a Threat to Global Peace "It is often argued that even now a generally accepted definition is lacking." Viitattu 2012-06-27.
 3. 3,0 3,1 Rassismus 1. lainaus: "Doch bot auch Hirschfeld keine formale Definition des «Rassismus» und machte auch nicht deutlich, worin seiner Ansicht nach der Unterschied zum Begriff der «Xenophobie» besteht, den er ebenfalls verwandte." 2. lainaus: "das Dogma, dass eine ethnische Gruppe von Natur aus zu erblicher Minderwertigkeit und eine andere Gruppe zu erblicher Höherwertigkeit bestimmt ist" Saksankielinen Wikipedia. Viitattu 2012-06-27.
 4. Benedict, Ruth: "A Natural History of Racism", Race: Science and Politics – revised and enlarged edition, ("Racism is the dogma that one ethnic group is condemned by Nature to hereditary inferiority and another group is destined to hereditary superiority. It is the dogma that the hope of civilization depends upon eliminating some races and keeping others pure. It is the dogma that one race has carried progress with it throughout human history and can alone ensure future progress."), s. 98, 3. painos, New York: The Viking Press, 1945.
 5. Racism Overview UrbanMinistry.org. Lainaus: "Racism is the dogma that one ethnic group is condemned by nature to hereditary inferiority and another groups is destined to hereditary superiority." Viitattu 2012-06-27.
 6. Paul Weston (Liberty GB) at Mosbjerg Folkefest, Denmark (noin 10 minuutin kohdalla) YouTube. 2015-07-04. Viitattu 2015-08-07. (englanniksi) Suomennos: "Koska he käyttävät rotua meitä vastaan, he käyttävät parasta tietämäänsä asetta riisuakseen meiltä ainoan puolustuksemme, syyttämällä meitä rasisteiksi. Älkää antako heidän tehdä niin! Ei ole mitään rasismia tahdossamme säilyttää maamme, kulttuurimme ja perintömme. Ja jos he käyttävät tätä sanaa pilkatakseen ja pelotellakseen teitä, naurakaa heille. Se sana ei nykyään tarkoita enää mitään."
 7. Karkkola, Minna: verkkouutiset.fi Maahanmuuttaja saa huonoimmat vuorot ja vähiten vastuuta Verkkouutiset 2011-10-06. (arkistoitu versio) Lainaus 1: "Tutkija painottaa, että maahanmuuttajat eivät joudu työpaikoilla huonoon asemaan kantasuomalaisten ilkeyden vuoksi. Syy on institutionaalisessa rasismissa, jota on vaikea havaita. Termi viittaa arkeen punoutuneisiin tottumuksiin. Esimerkiksi hoitajien työkäytännöt ovat muotoutuneet niin, että ne olettavat hoitajan suomalaiseksi." Lainaus 2: "Olisi kauheaa olla apua tarvitseva vanhus, joka kohtaa vain hoitajia, joiden on pakko tehdä sitä työtä, Wrede huokaisee."
 8. Tutkimus: Koululaisilla piilorasismia MTV3 2001-04-23. Viitattu 2012-06-26. Lainaus: "Tuore tutkimus kertoo, että peruskoululaisten piilorasismi on yleistä."
 9. Piilorasismi on luultua yleisempää Verkkouutiset 2000-10-20. Viitattu 2012-06-26. Lainaus: "Turun yliopistossa valmistumisvaiheessa oleva tutkimus antaa viitteitä myös siitä, että piilorasismia esiintyy yllättävän paljon pitemmällekin koulutetun väestön keskuudessa. Rasismi on erikoisesti poikien ja miesten tyypillinen ajattelutapa."
 10. YleX:n rasisminvastainen teemaviikko 21.-27.3.2005 YleX, 15.3.2005. Lehdistötiedote. Viitattu 2012-06-26.
 11. Salon Seudun Sanomat 2005-03-17 Lainaus: "Rasismia ja erityisesti piilorasismia on vaikea mitata tutkimuksin"
 12. Suomen kolmas määräaikaisraportti lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanosta sivulla 17. Ulkoasiainministeriö, heinäkuu 2003. PDF. Arkistoitu versio. Viitattu 2012-06-26.
 13. Kankaanpää, Kirsi & Palmén, Saija. 2002. "Haluaisin rasismin loppuvan kokonaan" – Tutkimus kuudesluokkalaisten oppilaiden suhtautumisesta ulkomaalaisiin Diakonia-ammattikorkeakoulu, Porin yksikkö. Opinnäytetyö. PDF. Sivulla 12. Viitattu 2012-06-26.
 14. Suutarinen, Hanna. 2005. Suomessa asuvan peruskoulun päättövaiheessa olevan valtaväestön ulkopuolisen nuorison käsitys asemastaan koulussa ja yhteiskunnassa verrattuna Suomen valtaväestön sekä Ruotsin vastaavien väestöryhmien käsityksiin - selittävänä esimerkkinä Jyväskylän tilanne Jyväskylän yliopisto. Kasvatustieteen pro gradu-tutkielma. PDF. Sivulla 34. Viitattu 2012-06-26.
 15. Annan, Kofi. 2006. Tämän vuoden kansainvälisen rotusyrjinnän vastaisen päivän teema on "taistelu arkisyrjintää vastaan" Suomen YK-liitto. Julkilausuma, käännetty suomeksi. Viitattu 2012-06-27.
 16. Suomalainen rasismi valokeilassa Kipinä, huhti-toukokuu/2001. Viitattu 2012-06-27.
 17. Laurinolli, Heikki: Rasismi on kytenyt pitkään pinnan alla Yliopistouutiset. 2015-10-13. Tampere: Tampereen yliopisto. Viitattu 2015-10-14. Lainaus: "Rasismi on kytenyt Suomessa pinnan alla jo pitkään ennen kuin ennakkoluulot räjähtivät silmille pakolaismäärän kasvaessa tänä syksynä."
 18. http://www.rasismirikoslakiin.fi/#lakimuutos Lainaus: "Se, joka osallistuu sellaiseen järjestön tai muuhun organisoituun toimintaan, joka edistää rotusyrjintää tai yllyttää siihen, on tuomittava rotusyrjinnän edistämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi."
 19. Teurajärvi, Jari-Pekka: Rasismi rehottaa perussuomalaisissa Uusi Suomi (kirjoittajan blogi) 2016-10-08. Viitattu 2016-10-13. Lainaus: "Maalaisrasismi on yleistä muidenkin kuin perussuomalaisten osalta. Tähän liittyy ennakkoluuloja ja muukalaispelkoa. Maalla käytetään yleisemmin arkikielessä sitä vanhaa suomalaista sanavarastoa, mikä kaupungeissa on jo kiellettyä. Maalaisrasismia pahempaa on rodun, etnisen taustan tai biologisten eroavaisuuksien tai näihin liittyvien fyysisten tai henkisten ominaisuuksien erilaisuuden perusteella tapahtuva syrjintä."
 20. Kauhanen, Anna-Liina: Sisäministeri Orpo: Turvapaikanhakijat yllättivät hallituksen Helsingin Sanomat 2015-08-22. Viitattu 2017-01-18. Lainaus: "Rasismia Orpo ei siedä. "On kahta kriittisyyttä. Maahanmuuttopolitiikkaan voi suhtautua kriittisesti tai voi olla niin sanotusti maahanmuuttajakriittinen. Esimerkiksi pakolaisten motiivien arvostelu on rasismia.""
 21. Typpö, Juho: ”Käänteistä rasismia” tai ”käänteistä syrjintää” ei ole olemassa, filosofi ja yhdenvertaisuusvaltuutettu kertovat miksi Helsingin Sanomat, 2017-02-15. Viitattu 2017-02-15. Lainaus: ”Se, joka on vallassa, voi suhtautua huonosti alistettuun ryhmään ja se on syrjintää. Mutta jos alistettu ryhmä tavoittelee samaa tasoa, joka valtaryhmällä on – on aika omituista ajatella että se olisi syrjintää.”