James Rickards

Kohteesta HommaWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
James Rickards

James G. Rickards (s. 29. syyskuuta 1951)[1][2] on amerikkalainen lakimies, rahatalouden asiantuntija ja kommentaattori. Rickards on kirjoittanut useita suosittuja kirjoja talousaiheista.

Opinnot

 • Lower Cape May Regional High School, New Jersey. 1969.[3]
 • Johns Hopkins University. Bachelor of Arts. 1973.
 • Paul H. Nitze School of Advanced International Studies, Washington, D.C. Master of Arts (International Economics). 1974.
 • New York University School of Law. Master of Laws.[4]
 • University of Pennsylvania Law School. Juris Doctor.

Työhistoria

 • Long-Term Capital Management. Yleisneuvonantaja.
 • Omnis, Inc. Senior managing director for market intelligence.[4]
 • Rickards antoi Yhdysvaltain edustajainhuoneelle lausunnon eräistä rahapolitiikan vaaroista 2009-09-10.[5]

Teokset

Rickards on kirjoittanut omalla nimellään neljä teosta:

 • Currency Wars. Marraskuu 2011.
 • The Death of Money. Huhtikuu 2014.
 • The New Case for Gold. Huhtikuu 2016.
 • The Road to Ruin. Marraskuu 2016.

Näkemyksiä

Epäluotettava ja vaarallinen riskinhallinnan työkalu

Rickards on varoittanut, että taloutta ohjataan epäluotettavilla ja vaarallisillakin välineillä, kuten VaR[6] jonka merkittävin heikkous on se, että koko väline perustuu virheellisille olettamuksille, joita ovat:

 1. Markkinoiden tehokkuuden hypoteesi.[7] Tässä oletetaan, että sijoittajat ja markkinoilla toimijat käyttäytyvät rationaalisesti ja oman vaurautensa hyväksi, ja vastaavat rationaalisesti erilaisiin syötteisiin kuten hintasignaaleihin ja uutisiin. Tässä oletetaan myös että markkinat tehokkaasti hinnoittelevat kaikenlaiset syötteet reaaliajassa ja että hinnat muuttuvat jatkuvasti ja tasaisesti tasolta toiselle uusien syötteiden perusteella.[8] Rickardsin mukaan olettamus on väärin, eivätkä markkinat ole tehokkaat.[9][10]
 2. Hintojen satunnaiskulun hypoteesi.[11] Tämä on luonnollinen seuraus markkinoiden tehokkuuden hypoteesista, ja olettaa että koska markkinat tehokkaasti hinnoittelevat kaiken informaation, yksikään sijoittaja ei voi johdonmukaisesti voittaa markkinat, sillä mikä tahansa informaatio mihin sijoittaja perustaa sijoituspäätöksensä, on jo heijastunut markkinahintaan. Tämä tarkoittaa että tulevaisuuden markkinahinnat ovat riippumattomia menneisyyden markkinahinnoista ja perustuvat pelkästään tuleviin tapahtumiin, jotka ovat oleellisesti tuntemattomia ja siten myös satunnaisia.[12] Rickardsin mukaan tämä hypoteesi ei pidä paikkansa, sillä tulevat hinnat eivät ole riippumattomia menneistä.[13][14]
 3. Normaalijakautunut riski.[15] Myös tämä on luonnollinen seuraus markkinoiden tehokkuuden hypoteesista, ja antaa ymmärtää että koska tulevaisuuden hintavaihtelut ovat satunnaisia, niiden jakauma on myös satunnainen kuten kolikon tai nopan heitossa. Tämä satunnaisuus tai normaalijakautuneisuus esitetään kellokäyränä, jossa lopputulemien suuri enemmistö on lieviä, ja erittäin harvoin lopputulemat ovat ankaria. Kellokäyrä laskeutuu jyrkästi ja äärimmäiset tapahtumat ovat niin harvinaisia että niitä voi pitää lähes mahdottomina.[16] Rickardsin mukaan riski ei todellisuudessa ole satunnainen eikä normaalijakautunut.[17][18]

Rickards on suositellut normaalijakauman kellokäyrän hylkäämistä riskinhallinnan työkaluna.[19]

Vuoden 1998 finanssikriisin läksyt

James Rickards oli läsnä ja vaikuttamassa vuoden 1998 finanssikriisin syntyyn ja ratkaisuun. Hänen mukaansa kriisistä voidaan ottaa oppia, ja erityisen tärkeitä ovat nämä neljä läksyä:[20]

 1. Tasekirjanpidon ulkopuolelle jätetyt johdannaiset ovat vaarallisia, koska ne ovat läpinäkymättömiä. Kriisin sattuessa johdannaismarkkinan osapuolet eivät löydä toisiaan tämän läpinäkymättömyyden vuoksi.
 2. Vivutus muuttaa pienet markkinoiden liikkeet suuriksi tappioiksi, jotka uhkaavat maksukykyä.
 3. Pankkien tulisi pysyä ulkona johdannaiskaupasta.
 4. Johdannaisten riski on niiden bruttoarvossa eikä nettoarvossa.

Näiden läksyjen perusteella Rickards suosittelee että johdannaiskauppa pidettäisiin markkinapaikoilla, missä ne ovat läpinäkyviä ja rajoitettuja. Vivutusta tulisi rajoittaa, ja se täytyisi pitää tasekirjanpidossa, missä sitä voidaan tarkkailla. Pankeilta tulisi kieltää johdannaiskauppa, poislukien vilpitön tappioiden rajaaminen.[21] VaR[6] täytyisi hylätä. Pääoman vaatimuksia pitäisi korottaa suojaksi kriisejä vastaan. Rickardsin mukaan vuoden 2008 romahdukselta olisi vältytty, jos vuoden 1998 kriisin syyt olisi otettu huomioon ja korjaavat toimenpiteet tehty niiden perusteella.[22]

Seuraava kriisi

Seuraava kriisi, jonka ajankohdasta Rickards ei halua sanoa mitään tarkkaa ennustetta, koska hän ei pidä ajankohdan tarkkaa ennustamista mahdollisena, on edellisiä paljon vakavampi.[23] Yhdysvaltain presidentillä ei ole juuri vaikutusta kriisin syntyyn.[24] Kriisin varsinaiset syyt ovat pitkälti samat kuin edellisissäkin tapauksissa, vaikka kriisin laukaisevaa tekijää ei vielä tiedetäkään.[25] Rickardsin mukaan seuraavan kriisin pysäyttäminen vanhoilla menetelmillä ei enää onnistu, ja kriisi muuttuu nopeasti maailmanlaajuiseksi. Silloin vastatoimet ovat myös maailmanlaajuisia, ja ensi vaiheessa siihen kuuluu talletusten, sähköisen maksuliikenteen ja sijoitusinstrumenttien kaupankäynnin jäädyttäminen riittävän pitkäksi ajaksi, kunnes tarvittavat pitemmän tähtäimen vastatoimet on pantu täytäntöön.[26][27][28]

Rickards muistuttaa, että jäädytys ei ole uusi eikä ennennäkemätön keino. Sitä on käytetty aiemminkin:

 • New Yorkin pörssin sulkeminen neljän kuukauden ajaksi, 1914.[29]
 • Yhdysvallat, 1933.[30]
 • Kypros, 2012.[31]
 • Kreikka, 2015.[32]

Kriisinhoito ei lopu eikä rajoitu varojen väliaikaiseen jäädytykseen. Keinovalikoima sisältää:

 1. Välitön varojen jäädytys.[26][33] Valmistelut pankkitilien jäädyttämisen mahdollistamiseksi on jo aloitettu Euroopan unionissa.[27][28][34]
 2. G20-maiden kriisikokouksen päätöksellä erityisnosto-oikeuksista[35] (SDR)[36] tulee maailmanlaajuinen valuutta, jota Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) laskee liikkeelle.[37][38][39][40]
 3. Erityisnosto-oikeuksia luodaan ja lasketaan liikkeelle riittävästi, jotta kiireelliset vajeet saadaan nopeasti hoidettua kuntoon. Tästä eteenpäin erityisnosto-oikeudet jatkavat maailman reservivaluuttana, ja muut valuutat ovat paikallisvaluuttoja.[41][42]
 4. Pankit ja pörssit avaavat uudelleen, ja näennäisesti kaikki jatkuu kuten ennenkin.[43]
 5. Kansalliset velat hoidetaan uuden reservivaluutan inflaatiolla.[44]

Rickardsin mukaan seuraavan kriisin häviäjät kuuluvat kahteen ryhmään:

 1. Ne, joilla varallisuus on digitaalisessa muodossa, kuten osakkeissa[45], joukkovelkakirjoissa, rahastoissa ja pankkitileillä.[46]
 2. Ne, joiden elämä on kiinteäsuuruisten tulojen, kuten henkivakuutuksen, eläketilin, sosiaaliturvan tai pankkikorkojen varassa. Näiden tulojen reaaliarvo putoaa, koska valtiot pyrkivät hoitamaan päälle kaatuvat velat inflaation avulla.[47]

Rickardsin mukaan kriisiltä suojautumiseen sopivat suorat sijoitukset kultaan, hopeaan, korkeatasoiseen taiteeseen, maaomaisuuteen ja sellaisiin pääomasijoituksiin, joita ei ole siirretty digitaaliseen muotoon vaan jotka pysyvät paperille kirjoitetuissa sopimuksissa.[48]

Rickardsin mukaan paljon olisi tehtävissä kriisin ehkäisemiseksi, mutta käytännössä mitään tehokkaita keinoja ei käytetä, koska poliittinen tahto puuttuu.[49]

Kulta

Rickardsin mukaan kulta on edelleen rahaa, ja keskuspankit todistavat tämän pitämällä holveissaan suuria määriä kultaa.[50] Kun kullan johdannaiskauppa hajoaa, fyysisen kullan markkinahinta kasvaa räjähdysmäisesti.[51]

Kansainvälisen eliitin tavoitteet

Rickardsin mukaan eliitillä on koko maailmaa koskevia tavoitteita, joista hän on maininnut eräitä:

 1. Maailmanlaajuinen valuutta.[52]
 2. Käteisen rahan vähittäinen häivyttäminen.[53]
 3. Negatiiviset talletuskorot.[54][55][56]
 4. Maailmanlaajuinen verotus.[57]
 5. Uusi maailmanjärjestys.[58]

Näitä ja monia muita tavoitteita eliitti edistää erilaisten toisiaan seuraavien shokkien avulla. Jokaista shokkia seuraa uudistuksia, ja seuraavaa shokkia valmistellaan jo kun edellisistä vasta ollaan toipumassa.[59][60] Esimerkiksi George Soros näyttää olevan vahvasti tässä mukana.[61]

Lähteet

Viitteet

 1. http://connvoters.com/mobile/by_number/0008/78319_james_g_rickards.html Viitattu 2017-02-28.
 2. https://mises.org/profile/james-g-rickards Viitattu 2017-02-28. Asuinpaikkatieto paransi luotettavuutta henkilötiedon oikeellisuudesta. Lainaus: "He lives in Connecticut."
 3. Members & Application Form Caper 10 Alumni Association. Viitattu 2017-02-17.
 4. 4,0 4,1 Leadership and Management Omnis. (Arkistoitu versio 2011-05-05). Lainaus: "James G. Rickards is Senior Managing Director for Market Intelligence at Omnis, Inc. and co-head of the firm’s practice in Threat Finance & Market Intelligence. He is also a member of the Board of Directors. Mr. Rickards is a seasoned counselor, investment banker and risk manager with over thirty years experience in capital markets including portfolio management, risk management, product structure, corporate finance, regulation and operations. Mr. Rickards’s career prior to Omnis spans an over 30-year period during which he was a first hand participant in the formation and growth of globalized capital markets and complex derivative trading strategies. He has held senior executive positions at “sell side” firms (Citibank and RBS Greenwich Capital Markets) and “buy side” firms (Long-Term Capital Management and Caxton Associates) as well as technology firms (OptiMark). Mr. Rickards has been a direct participant in many of the most significant financial events over the past 30 years including the 1981 release of US hostages in Iran, the 1987 Stock Market Crash, the 1990 collapse of Drexel, and the LTCM financial crisis of 1998 in which Mr. Rickards was the principal negotiator of the government-sponsored rescue. He has been involved in the formation and successful launch of several hedge funds and fund-of-funds. His advisory clients have included private investment funds, investment banks and government directorates. Since 2001, Mr. Rickards has applied his financial expertise to a variety of tasks for the benefit of the US national security community and the Department of Defense. Mr. Rickards is licensed to practice law in New York and New Jersey and various Federal Courts and has held all major financial industry licenses including Series 3, Series 7, Series 24, Series 30 and Series 63. He has been a frequent speaker at conferences sponsored by bar associations and industry groups in the fields of derivatives and hedge funds and is active in the International Bar Association. He has been the interviewed in The Wall Street Journal, The Washington Times, Politico and on CNBC’s Squawk Box, as well as Fox, CNN, NPR and C-SPAN and is an OpEd contributor to the New York Times and the Washington Post. Mr. Rickards is a graduate school visiting lecturer in finance at Northwestern University and the School of Advanced International Studies. He has recently delivered papers on econophysics at the Applied Physics Laboratory and the Los Alamos National Laboratory. Mr. Rickards has published numerous articles in the fields of cognitive diversity, network science and risk management. He is a member of the Advisory Board of Shariah Capital, Inc., a firm specializing in Islamic finance and is also a member of the International Business Practices Advisory Panel to the CFIUS Support Group of the Director of National Intelligence. Mr. Rickards holds an LL.M. (Taxation) from the New York University School of Law; a J.D. from the University of Pennsylvania Law School; an M.A. in international economics from the School of Advanced International Studies, Washington DC; and a B.A. degree with honors from the School of Arts & Sciences of The Johns Hopkins University. "
 5. Rickards, 2009. Koko dokumentti.
 6. 6,0 6,1 VaR on lyhenne sanoista Value at Risk. Kyseessä on riskinhallintamenetelmä. Aiheesta lisää englanninkielisessä Wikipediassa: Value at risk
 7. The Efficient Market Hypothesis (EMH). Aiheesta lisää englanninkielisessä Wikipediassa: Eficient market hypothesis
 8. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "This assumes that investors and market participants behave rationally from the perspective of wealth maximization and will respond in a rational manner to a variety of inputs including price signals and news. It also assumes that markets efficiently price in all inputs in real time and that prices move continuously and smoothly from one level to another based on these new inputs."
 9. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "Markets are not efficient."
 10. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "Behavioral economics has done a masterful job of showing experimentally and empirically that investors do not behave rationally and that markets are not rational but are prone to severe shocks or mood swings. Examples are numerous but some of the best known are risk aversion (i.e. investors put more weight on avoiding risk than seeking gains), herd mentality (i.e. investors buy stocks when others are buying and sell when others are selling leading to persistent losses) and various seasonal effects. Prices do not smoothly and continuously move from one price level to the next but have a tendency to gap up or down in violent thrusts depriving investors of the chance to get out before large losses are incurred."
 11. Random walk hypothesis. Aiheesta lisää englanninkielisessä Wikipediassa: Random walk hypothesis
 12. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "This is a corollary to EMH and assumes that since markets efficiently price in all information, no investor can beat the market consistently because any information which an investor might rely on to make an investment decision is already reflected in the current market price. This means than future market prices are independent of past market prices and will be based solely on future events that are essentially unknowable and therefore random."
 13. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "Future prices are not independent of the past."
 14. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "Similarly, prices to not move randomly but are highly dependent on past price movements. In effect, relevant news will be discounted or ignored for sustained periods of time until a kind of tipping point is achieved at which point investors will react en masse to what is mostly old news mainly because other investors are doing likewise. This is why markets exhibit periods of low and high volatility in succession, why markets tend to overshoot in response to fundamental news and why investors can profit consistently by momentum trading which exploits an understanding of these dynamics."
 15. Normally Distributed Risk. Normal distribution on suomeksi normaalijakauma. Kyse on tilastotieteen matemaattisesta työkalusta. Aiheesta lisää suomenkielisessä Wikipediassa: Normaalijakauma
 16. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "This is also a corollary to EMH and says that since future price movements are random, their degree distribution (i.e. relationship of frequency to severity of events) will also be random like a coin toss or roll of the dice. This random or normal degree distribution is also referred to as Gaussian and is most frequently represented as a bell curve in which the large majority of outcomes are bunched in a region of low severity with progressively fewer outcomes shown in the high severity region. Because the curve tails off steeply, highly extreme events are so rare as to be almost impossible."
 17. Rickards, 2009. s. 4. Lainaus: "Risk is not normally distributed."
 18. Rickards, 2009. s. 5. Lainaus: "Finally, the normal distribution of risk has been known to be false at least since the early 1960's when published studies of time series of prices showed price distributions to be shaped in what is known as a power curve rather than a bell curve. This has been borne out by many studies since. A power curve has fewer low impact events than the bell curve but has far more high impact events. This corresponds exactly to the actual market behavior we have seen including frequent extreme events such as the stock market crash of 1987, the Russian–LTCM collapse of 1998, the dot com bubble collapse of 2000 and the housing collapse of 2007. Statistically these events should happen once every 1,000 years or so in a bell curve distribution but are expected with much greater frequency in a power curve distribution. In short, a power curve corresponds to market reality while a bell curve does not."
 19. Rickards, 2009. s. 6. Lainaus: "Let's abandon the bell curve once and for all and accelerate empirical research into the proper risk metrics of event distributions. Even if predictive value is low, there is value in knowing the limits of our knowledge."
 20. Rickards, 2016. s. 150
 21. Rickards, 2016. s. 150. Lainaus: "Banks should be banned from derivatives except for bona fide hedging."
 22. Rickards, 2016. s. 121. Lainaus: "Ingredients like overleverage, derivatives, and reliance on obsolete risk models were identical in 1998 and 2008. The 2008 collapse could have been avoided if the lessons of LTCM were learned and applied. Instead, Wall Street and Washington turned a bilind eye to what occurred in 1998."
 23. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The new crisis will be of unprecedented scale. This is because the system itself is of unprecedented scale and interconnectedness."
 24. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The election of Donald Trump does little to change my analysis. The Trump administration is focusing on macroeconomic policy relating to taxes, spending and regulation. That’s fine, but it does not address the issue of systemic risk, which exists separately from normal business-cycle and credit-cycle considerations (although credit cycles and systemic-risk event may coincide at times)."
 25. Rickards, 2016. s. 121. Lainaus: "Today, we see lessons being ignored again. Wall Street is back to business as usual, relying on misleading models such as value at risk. The next catastrophe will be exponentially larger than the last two. The next time the world will not bounce back."
 26. 26,0 26,1 Rickards, 2016. s. 21–22. Lainaus: "Broadly speaking, there are two ways for policymakers to respond when everyone wants his money back. The first is to make money readily available, printing as much as necessary to satisfy the demand. This is the classic central bank function as the lender of last resort, more aptly called printer of last resort. The second approach is to say no; to lock down or freeze the system. A lockdown involves closing banks, shutting exchanges, and ordering asset managers not to sell. In the panic of 2008, governments pursued the first option. Central banks printed money and passed it around to reliquefy markets and prop up asset prices. Now it looked like governments were anticipating the next panic by preparing the second approach. In the next panic, government will say, in effect, ❝No, you can't have your money. The system is closed. Let us sort things out, and we'll get back to you.❞"
 27. 27,0 27,1 Guarascio, Francesco: EU explores account freezes to prevent runs at failing banks Reuters, 2017-07-28. Viitattu 2017-07-30. Lainaus: "European Union states are considering measures which would allow them to temporarily stop people withdrawing money from their accounts to prevent bank runs, an EU document reviewed by Reuters revealed. The move is aimed at helping rescue lenders that are deemed failing or likely to fail, but critics say it could hit confidence and might even hasten withdrawals at the first rumors of a bank being in trouble. The proposal, which has been in the works since the beginning of this year, comes less than two months after a run on deposits at Banco Popular contributed to the collapse of the Spanish lender. It also come amid a bitter wrangle among European countries over how to deal with troubled banks, roughly a decade after a financial crash that required the European Central Bank to print billions of euros to prevent a prolonged economic slump."
 28. 28,0 28,1 Kujala, Piia: EU-maat neuvottelevat mahdollisuudesta jäädyttää pankkitilejä – ”Mitään päätöksiä ei ole tehty” Taloussanomat, 2017-08-10. Lainaus: "EU:n jäsenvaltioiden puheenjohtajavaltio Viron johdolla käymissä neuvotteluissa on nyt esillä ollut myös malli, jossa tämä toimivaltuus maksujen tilapäiseen keskeyttämiseen ulotettaisiin myös talletussuojan piirissä oleviin talletuksiin, Weuro kertoo."
 29. Rickards, 2016. s. 37–38.
 30. Rickards, 2016. s. 40. Lainaus: "In short order, Proclamation 2039 and Executive Order 6102 were used to subject all of America's gold and cash in the bank to an ice-nine lockdown."
 31. Rickards, 2016. s. 24–25.
 32. Rickards, 2016. s. 24,26–27.
 33. Ascarelli, 2016. Lainaus: "That means banks will close, as will exchanges. Money-market funds will be inaccessible. Forget trying to get your hands on money."
 34. ECB wants to end deposit protection & offer savers 'appropriate amount' of their own money RT, 2017-11-20.
 35. Erityisnosto-oikeus on Kansainvälisen valuuttarahaston (IMF) reservivaluutta. Aiheesta lisää suomenkielisessä Wikipediassa: Erityisnosto-oikeus
 36. SDR on lyhenne sanoista Special Drawing Rights. Aiheesta lisää englanninkielisessä Wikipediassa: Special drawing rights
 37. Rickards, 2016. s. 69.
 38. Mackintosh, James: Forget Bitcoin. Have You Heard of IMFcoin? The Wall Street Journal, 2017-10-05. Artikkelissa väläytetään mahdollisuutta, että IMF:n erityisnosto-oikeudesta voisi tulla maailman reservivaluutta, lisäksi mahdollisesti vieläpä kryptovaluutan muodossa.
 39. IMF Executive Board Discusses the Role of SDR IMF, 2018-04-11. Lainaus: "On March 30, 2018, the Executive Board of the International Monetary Fund (IMF) discussed a staff paper entitled Considerations on the Role of the SDR. The paper explores whether a broader role of the SDR could contribute to the smooth functioning and stability of the international monetary system (IMS). It provides an updated assessment of the IMS, highlighting its considerable resilience but also some weaknesses—a weak external adjustment mechanism, gaps in international liquidity provision, and large-scale reserve accumulation— and explores whether the SDR could play a broader role in mitigating these weaknesses."
 40. Rickards, James: Tweet Twitter, 2018-08-17. Lainaus: "Every current or former IMF official I've spoken to including Managing Director, Chief Economist, etc. says "The SDR is not a currency." That means it is a currency. Orwell and Huxley explained this over sixty years ago."
 41. Rickards, 2016. s. 69–70.
 42. Rickards, 2016. s. 279. Lainaus: "Print and distribute SDRs, 2017–18"
 43. Rickards, 2016. s. 69. Lainaus: "If succesful, banks and brokers will gradually reopen. Customers will be allowed to access cash."
 44. Rickards, 2016. s. 279. Lainaus: "Destroy debt by inflation, 2018–25"
 45. Osakkeet ovat nykyään suurelta osin arvo-osuuksia, joita käsitellään täysin digitaalisesti.
 46. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The first are those who hold wealth in digital form, such as stocks, bonds, money-market funds and bank accounts. This type of wealth is the easiest to freeze in a panic. You will not be able to access this wealth, except perhaps in very small amounts for gas and groceries, in the next panic."
 47. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The second group are those who rely on fixed-income returns such as life insurance, annuities, retirement accounts, social security and bank interest. These income streams are likely to lose value, since governments will have to resort to inflation to deal with the overwhelming mountain of debt collapsing upon them."
 48. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The solution is to have hard assets outside the digital system such as gold, silver, fine art, land and private equity where you rely on written contracts and not digital records."
 49. Ascarelli, 2016. Lainaus: "The policies to avoid a systemic catastrophe in the financial system that I would recommend to the Trump administration are the same ones outlined in the book. These include reinstatement of Glass-Steagall, breaking up big banks and banning derivatives. The odds of any of these policies becoming law are close to zero because of the power of bank lobbyists. These policies would mitigate systemic risk in the same way that setting off controlled dynamite explosions on steep ski slopes mitigates avalanche risk. These policies could make a huge difference but are unlikely to happen; therefore my systemic-risk forecast is still intact."
 50. Rickards, 2016. s. 187–188.
 51. Rickards, 2016. s. 188. Lainaus: "Gold will break out towards its intrinsic monetary value of $10,000 per ounce, not because traders revolt, but because the transmission mechanism between physical and derivatives gold markets will break. The divergence between the perceived commodity value of gold and gold's real monetary value will reconcile in money's favor. Signs of that are visible."
 52. Rickards, 2016. s. 59–71.
 53. Rickards, 2016. s. 27–30.
 54. Rickards, 2016. s. 29. Lainaus: "Savers can fight negative real rates by going to cash. Assume one saver pulls $100,000 out of the bank and stores the cash safely in a non-bank vault. Another saver leaves her money in the bank and “earns” an interest rate of negative 1 percent. At the end of one year, the first saver still has $100,000, the second saver has $99,000. This example shows why negative interest rates work only in a world without cash. Savers must be forced into an all-digital system before negative interest rates are imposed."
 55. Rickards, 2016. s. 30. Lainaus: "On August 30, 2016, Kenneth Rogoff, Harvard professor and former chief economist of the IMF, published a manifesto called The Curse of Cash, an elite step-by-step plan to eliminate cash entirely. The war on cash and the rush to negative interest rates are advancing in lockstep, two sides of the same coin. Before cattle are led to slaughter, they are herded into pens so they can be easily controlled. The same is true for savers. To freeze cash and impose negative interest rates, savers are being herded into digital accounts at a small number of megabanks."
 56. Rickards viittaa tässä tuoreeseen teokseen. Rogoff, Kenneth S.: The Curse of Cash. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 2016. Sidottu kovakantinen, 248 sivua. ISBN 978-0-691-17213-2.
 57. Rickards, 2016. s. 72–81.
 58. Rickards, 2016. s. 81–89.
 59. Rickards, 2016. s. 88–91.
 60. Myös Jyrki Katainen mutisi shokista televisiohaastattelussa vuonna 2008. Oliko sana tullut Kataiselle tutuksi Naomi Kleinin vuonna 2007 julkaistusta teoksesta The Shock Doctrine vai jostain muualta?
 61. Rickards, 2016. s. 91. Lainaus: "Shock doctrine is an ideal tool for what philosopher Karl Popper called piecemeal engineering. George Soros is Popper's principal champion today. Soros's principal instrument for social engineering, the Open Society Foundations, is named in honor of Popper's best-known book, The Open Society and Its Enemies."

Aiheesta muualla