Islam

Kohteesta HommaWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun
Pienoiskuvan luominen epäonnistui: /bin/bash: /usr/local/bin/convert: No such file or directory Error code: 127
Islam on joissain piireissä "rauhan uskonto".[1]

Islam on vuosina 570–632 eläneen mekkalaisen kauppiaan Muhammad ibn Abdullahin luomus. Islam on yksi maailman pääuskonnoista, ja sillä on yli miljardi kannattajaa. Sana "islam" tarkoittaa alistumista, tässä yhteydessä alistumista Jumalan tahtoon. Vastaavasti sana "muslimi", jota käytetään islaminuskoisesta, tarkoittaa alistuvaa.[2][3]

Islamissa on runsaasti uskonnon piirteitä, ja niinpä sitä yleisesti pidetään uskontona. Toisaalta islamissa on myös runsaasti poliittisen ideologian piirteitä, ja siksi monet islamkriitikot ovatkin tähdentäneet, että islamia pitäisi arvostella sen yhteiskunnallisten tarkoitusperien ja vaikutusten perusteella.[4][5][6]

Profeetta Muhammad

Muhammad alkoi profeetan uransa nähtyään näkyjä, jotka hän sittemmin uskoi Jumalalta tulleiksi. Näin Muhammad uskoi tulleensa Jumalan sanansaattajaksi. Islam huomioi myös ennen profeetta Muhammadia esitetyt juutalaisten ja kristittyjen profeetat ja uskonnolliset tekstit, mutta muuten Islam uskontona on yksin Muhammadin luomus. Islamin pyhä kirja Koraani ja perimätiedot kertovat Muhammadin elämästä ja opetuksista. Koraanin mukaan profeetta Muhammad on profeetoista viimeinen.[7] Tämä tarkoittaa myös sitä, että islamin opin mukaan kaikki Muhammadin jälkeen tulevat profeetat ovat vääriä profeettoja.[8]

Koraani

Koraani on islamin pääteos.

Koraani on kooste Muhammadin teoista ja opetuksista, jotka muslimit hyväksyvät tosiksi. Muhammad itse ei kirjoittanut Koraania, vaan hänen seuraajansa merkitsivät muistiin, mitä Muhammad oli tehnyt ja opettanut. Koraanin suurat on järjestetty niiden pituuden mukaan, joten sisällöllisesti Koraani ei ole kronologinen teos. Myöhemmin on päätelty, missä aikajärjestyksessä Koraanin suurat ovat, mikä on mahdollistanut järjestelmällisen islamin opin luomisen. Lopulliseen muotoon Koraanin saattoi kalifi Uthman, joka määräsi kaikki aikaisemmat versiot hävitettäviksi.[9] Islamin uskon mukaan Koraani on tarkka kopio Jumalan luona olevasta ikuisesta kirjasta.[10]

Aikajärjestys

Koraanin suurat on onnistuttu järjestämään aikajärjestykseen.[11] Suurat on tässä lueteltu Koraanin numeroinnin mukaan alkaen vanhimmista ja päättyen uusimpiin:

 • Mekan suurat I: 96, 74, 111, 106, 108, 104, 107, 102, 105, 92, 90, 94, 93, 97, 86, 91, 80, 68, 87, 95, 103, 85, 73, 101, 99, 82, 81, 53, 84, 100, 79, 77, 78, 88, 89, 75, 83, 69, 51, 52, 56, 55, 112, 109, 113, 114 ja 1
 • Mekan suurat II: 54, 37, 71, 76, 44, 50, 20, 26, 15, 19, 38, 36, 43, 72, 67, 23, 21, 25, 17, 27 ja 18
 • Mekan suurat III: 32, 41 45, 16, 30, 11, 14, 12, 40, 28, 39, 29, 31, 42, 10, 34, 35, 7, 46, 6 ja 13
 • Medinan suurat: 2, 98, 64, 62, 8, 47, 3, 61, 57, 4, 65, 59, 33, 63, 24, 58, 22, 48, 66, 60, 110, 9 ja 5

Perimätiedot

Koraanin lisäksi islamissa on muita perimätietoja Muhammadin elämästä. Eri perimätiedoista on ristiriitaa islamin eri oppisuuntien välillä.

Kumoamisen oppi

Islamiin liittyy kumoamisen oppi naskh, joka perustuu Koraaniin.[12][13][14] Kumoamisen oppiin kuuluu, että jos Jumala (arabiaksi Allah) on antanut käskyn, mutta on lisäksi myöhemmin antanut uuden ja edellisen kanssa ristiriitaisen käskyn, tällöin myöhemmin annettu käsky kumoaa aiemman, ja aikaisemmin annettu käsky ei ole tämän ristiriidan osalta voimassa. Ilman kumoamisen oppia muslimit eivät olisi voineet olla varmoja, mitä Koraanin ohjetta heidän kuuluu kulloinkin noudattaa. Samaa oppia noudattaen Koraanissa annetut ohjeet kumoavat aiemmissa pyhissä kirjoituksissa annetut ohjeet. Muslimit pitävät Vanhan testamentin kirjoituksia pyhinä, samoin kuin islamilaista versiota Jeesuksen elämästä ja opetuksista. Kumoamisen opin mukaan nämä vanhemmat kirjoitukset ovat alisteisia Koraanille ja muille Muhammadin elämästä kertoville perimätiedoille.

Jumalakäsitys

Islam on ehdottoman yksijumalainen uskonto. Islamin jumalaa Allahia usein verrataan muiden yksijumalaisten uskontojen jumalakäsityksiin, ja usein ehdotetaan, että ne itse asiassa ovat yksi ja sama Jumala eri nimellä ja eri näkökulmista esitettyinä.[15] Kuitenkin näiden ilmoitususkontojen jumaluuksia tutkittaessa voidaan havaita, että ne ovat erilaisia ja yhteensovittamattomia.[16] Islamilainen jumalakäsitys on opetusta Jumalasta, joka neuvoo ihmisille, miten he voivat elää oikein ja täyttää uskontonsa.[17]

Suhtautuminen vääräuskoisiin

Islam suhtautuu maailman ihmisiin kaksijakoisesti. Yhtäällä ovat muslimit ja toisaalla vääräuskoiset. Koraani antaa muslimeille eri ohjeet, kuinka näitä on kohdeltava. Vääräuskoiset eivät sovellu muslimien ystäviksi.[18] Vääräuskoisia vastaan tulee sotia ja heitä saa tappaa.[19][20][21][22][23][24][25][26] Monissa islamilaisissa maissa muiden uskontojen levittäminen on täysin kiellettyä. Jopa maltillisina pidetyissä muslimienemmistöisissä maissa, kuten Turkissa, kristittyjen toimintaa on vaikeutettu huomattavasti.[27]

Totuudessa pysymisestä

Koraani kehottaa olemaan valehtelematta toisille muslimeille. Olosuhteista riippuen muslimilla on lupa valehdella tai johtaa harhaan – varsinkin vääräuskoisia.[28] Muslimilla on lupa olla kertomatta uskonsa kaikista puolista esimerkiksi säilyttääkseen henkensä, ja tähän perustuu shiamuslimien kehittämä taqiyya – oppi hyväksyttävästä valheesta pakottavassa tilanteessa.[29]

Muita poikkeuksia:

 • Muhammadin mukaan sodankäynti on petosta, ja petos on tarpeellista.[30]
 • Hyvää tarkoittavat valheet eivät oikeastaan ole valheita.[31]

Pahalla pahaa vastaan

Koraanin Jumala sallii muslimien taistella pahuutta vastaan samoilla teoilla kuin muslimeja vastaan on tehty.[32] Tällä tavoin Koraani lujittaa vanhatestamentillista lakia.[33][34][35] Samalla se kumoaa Uuden testamentin opetuksen.[36]

Islamin perimmäinen tavoite

Islamin tavoitteena on hallita maailmaa ja tämä on myös muslimin elämän tavoite.[37] Koraani ohjeistaa muslimeja levittäytymään muihin maihin ja viemään islamia mukanaan.[38]

Hijra

Islamin levittäytyminen ei-islamilaisiin maihin maahanmuuton ja perheenlisäyksen keinoin tunnetaan nimellä hijra.[39][40][41]

Pyhä sota

Koraani velvoittaa muslimeja pyhään sotaan vääräuskoisia vastaan, vaikka se olisi heistä vastenmielistä.[42][43][19][20][21][44][22][45][46][47] Islam ei vaadi, että kaikki muslimit käyvät sotaa, mutta islamilaisen yhteisön on puolustettava ja laajennettava islamin aluetta.[48] Islamin alueen laajentamispyrkimykset sodan keinoin eivät ole loppuneet.[49][50]

Moniavioisuus

Profeetta Muhammadilla oli useita vaimoja. Tämä oli mahdollista hänen aikanaan, sillä ympäröivä kulttuuri salli moniavioisuuden. Islam tunnustaa Muhammadin nuhteettomaksi ja esimerkilliseksi ihmiseksi, ja näin sallii muslimeille moniavioisuuden siinä merkityksessä, että yhdellä miehellä voi olla samanaikaisesti useita vaimoja.

Oppisuunnat

 • Sunnilaisuus on islamin pääsuuntaus, ja noin 85% muslimeista ovat sunneja.
 • Shialaisuus eroaa sunnilaisuudesta enimmäkseen suhteessa perimätietoihin ja Muhammadin perillisten asemaan.
 • Sufilaisuus on islamin mystillinen suuntaus, jota enemmistö islamin oppineista pitää harhaoppina.
Islamin samanlaisuudesta puhuvien ihmisten on vaikea ymmärtää miksi islam on erilainen.

Keskustelua

Katso myös

Lähdeluettelo

 • Ali Sina. Understanding Muhammad – A Psychobiography of Allāh's Prophet. FaithFreedom Publishing, 2008. ISBN 978-0-9809948-0-3.
 • The Skeptic's Annotated Quran http://skepticsannotatedbible.com/Quran/
 • Risto Soramies. Islam ovellamme. Uusi tie, Helsinki 2002. ISBN 978-951-619-354-4

Lähdeviitteet

 1. YouTuben videoissa käsitteen "religion of peace" merkitystä analysoidaan laajasti ja monipuolisesti.
 2. Hämeen-Anttila, Jaakko 2004: Islamin käsikirja. Sivulla 157. Otava, 2004
 3. Soramies, s. 9–10. Lainaus: "Sana islam tulee seemiläisestä sanajuuresta slm ja tarkoittaa alistumista ja antautumista. Islamilaisen käsityksen mukaan ihmisen ainoa järkevä ja moraalisesti oikea tapa suhtautua suureen, ainoaan ja armolliseen Jumalaan on islam, antautuminen. Ihminen, joka antautuu Jumalalle ja alistuu hänen tahtoonsa, on muslim, suomeksi muslimi. Myös tässä sanassa on sama slm-juuri, josta muslim on partisiipin perfekti: antautunut."
 4. https://www.politicalislam.com/about/ Viitattu 2016-08-22. Lainaus: "Political Islam is the doctrine that relates to the unbeliever, the kafir. Islam’s relationship to the kafir cannot be religious since a Muslim is strictly forbidden to have any religious interaction with them"
 5. Poor, Jeff: Limbaugh: ‘Islam Is a Conquest Ideology — Not Even a Religion’ Breitbart 2015-12-24. Viitattu 2017-01-21. Lainaus: "They are conquerors. Islam is a conquest ideology. Not even a religion. And this is one of these things, if people aren’t even willing to admit what we’re up against, there’s no way we’re ever going to come to a fabled consensus in dealing with it."
 6. Ali Sina: An Imperialistic Cult? FaithFreedom.org. Viitattu 2017-01-21. Lainaus: "What makes Islam dangerous is not because it is a religion but because it is not. Islam is a thief in police uniform. The agenda of Islam is entirely imperialistic and political but its modus operandi is religious. It is this disguise and duplicity that makes Islam unpredictable and dangerous."
 7. Koraanin suura 33:40 "Muhammad is not the father of any of your males. He is the Messenger of God and the last Prophet. God has the knowledge of all things."
 8. Englanninkielisessä Wikipediassa on varsin laaja ja monipuolinen artikkeli vääristä profeetoista eri uskontojen mukaan. Katso Wikipedian artikkeli: False prophet. Viitattu 2015-01-12.
 9. Soramies, s. 53. Lainaus: "Koraania ei ilmoitettu ja julistettu yhdellä kertaa eikä se etene myöskään järjestelmällisesti aiheitten mukaan. Se koostuu eri aikoina ja eri tarpeisiin tulleista saarnoista, opetuksista, varoituksista, kehotuksista ja kertomuksista, jotka koottiin joitakin vuosia Muhammadin kuoleman jälkeen muistiinpanoista ja profeetan ystävien muistista. Lopulliseen muotoon sen teetti kolmas kalifi Uthman (644–656), joka määräsi kaikki aikaisemmat versiot hävitettäviksi."
 10. Soramies, s. 54. Lainaus: "Islamin uskon mukaan Koraani on arabialaisessa muodossaan tarkka kopio Jumalan luona olevasta ikuisesta kirjasta. Mitään ei ole muutettu, eikä mikään ole unohtunut. Islamilaisessa maailmassa silloin tällöin joku ajattelija on epäillyt Koraanin luotettavuutta julkisesti, mutta on maksanut siitä kovan hinnan: islam ei suvaitse tässäkään kohdin vapaa-ajattelua. On vaikea kuvitella, että asiaan tulisi koskaan muutosta, sillä usko Koraanin erehtymättömyyteen ja jumalalliseen alkuperään kuuluu islamin opin pyhimpään sisältöön, joka on ilmaistu kuudessa uskonkohdassa."
 11. Catholic Encyclopedia: Koran http://www.newadvent.org/cathen/08692a.htm Viitattu 2011-09-01
 12. Abrogation. Skeptic's Annotated Quran. http://skepticsannotatedbible.com/Quran/contra/abrogation.html Viitattu 2011-09-01
 13. Koraanin suura 2:106 "Whatever a Verse (revelation) do We abrogate or cause to be forgotten, We bring a better one or similar to it. Know you not that Allah is able to do all things?"
 14. Koraanin suura 16:101 "When God replaces one revelation with another, He knows best what to reveal. But they say, "(Muhammad), you have falsely invented it." Most people are ignorant."
 15. Soramies, s. 37–38
 16. Soramies, s. 42 "Kristillinen jumalakäsitys ei siis sovi missään tapauksessa islamilaisen jumalakäsityksen normiksi. Näitä kahta voi vertailla, mutta ei sovittaa yhteen tai korjailla muistuttamaan vähän enemmän toisiaan."
 17. Soramies, s. 46. Lainaus: "Islamilainen jumalakäsitys Raamatun valossa katsottuna on opetusta Jumalasta, joka armossaan neuvoo ihmisille, miten he voivat elää oikein ja täyttää uskontonsa."
 18. Koraanin suura 3:28 "Let not the believers take the unbelievers for friends, rather than the believers -- for whoso does that belongs not to God in anything -- unless you have a fear of them. God warns you that You beware of Him, and unto God is the homecoming."
 19. 19,0 19,1 Koraanin suura 9:73 "O Prophet, fight against the disbelievers and the hypocrites and be harsh upon them. And their refuge is Hell, and wretched is the destination."
 20. 20,0 20,1 Koraanin suura 9:123 "Believers, fight the unbelievers near you for the cause of God so that they realize your strength and know that God is with the pious ones."
 21. 21,0 21,1 Koraanin suura 47:4 "If you encounter the disbelievers in a battle, strike-off their heads. Take them as captives when they are defeated. Then you may set them free as a favor to them, with or without a ransom, when the battle is over. This is the Law. Had God wanted, He could have granted them (unbelievers) victory, but He wants to test you through each other. The deeds of those who are killed for the cause of God will never be without virtuous results."
 22. 22,0 22,1 Koraanin suura 9:5 "Then, when the sacred months are drawn away, slay the idolaters wherever you find them, and take them, and confine them, and lie in wait for them at every place of ambush. But if they repent, and perform the prayer, and pay the alms, then let them go their way; God is All-forgiving, All-compassionate."
 23. Russell Myers: ISIS behead four children in Iraq after they refuse to convert to Islam ("Barbaric Islamic State militants have beheaded four Christian children in Iraq for refusing to convert to Islam, according to a British vicar based in Baghdad. Cannon Andrew White claims the beheadings took place in a Christian enclave close to Baghdad which has been recently overrun by Islamic State.") Mirror. 2014-12-08. London, UK: MGN Limited. Viitattu 2014-12-17. (englanniksi)
 24. WARNING GRAPHIC, RAW PHOTOS -- ISIS on Christians: 'There is nothing to give them but the sword' Catholic Online. 2014-08-08. Viitattu 2014-12-17. (englanniksi)
 25. WARNING GRAPHIC PHOTOS (RAW) - ISIS begins killing Christians in Mosul, CHILDREN BEHEADED Catholic Online. 2014-08-08. Viitattu 2014-12-17. (englanniksi)
 26. Pipes, Daniel: Islam and Islamism - Faith and Ideology DanielPipes.org 2000. Viitattu 2017-01-21. Lainaus: "In a remarkable statement, a Tunisian convicted of setting off bombs in France in 1985-86, killing thirteen, told the judge handling his case, "I do not renounce my fight against the West which assassinated the Prophet Muhammad. ... We Muslims should kill every last one of you (Westerners).""
 27. Soramies, s. 80–84. Tässä viitataan kokonaiseen kirjan lukuun "Miksi kristityillä on erityisen vaikeata juuri muslimimaissa?"
 28. http://www.islamreview.com/articles/lying.shtml
 29. Koraanin suura 16:106 "No one verbally denounces his faith in God – unless he is forced – but his heart is confident about his faith. But those whose breasts have become open to disbelief will be subject to the wrath of God and will suffer a great torment."
 30. Hadith Bukhari 52:269
 31. Hadith 49:857
 32. Koraanin suura 2:194 "It is because of their disrespect of a sacred month that you are also allowed to retaliate against them in a sacred month. If any one transgresses against you, you also may retaliate against them to an equal extent. Have fear of God and know that He supports the pious."
 33. 2. Mooseksen kirja 21:23-27 "Mutta jos muuta vahinkoa tapahtuu, annettakoon henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta, palovamma palovammasta, haava haavasta, ruhje ruhjeesta. Jos joku lyö orjaltaan tai orjattareltaan silmän sokeaksi, hän päästäköön tämän vapauteen hyvitykseksi silmästä. Jos hän lyö orjaltaan tai orjattareltaan hampaan suusta, hän päästäköön tämän vapauteen hyvitykseksi hampaasta."
 34. 3. Mooseksen kirja 24:19-20 "Jos joku teistä tuottaa toiselle vamman, häntä itseään kohdeltakoon samoin: murtuma murtumasta, silmä silmästä, hammas hampaasta. Hän itse saakoon saman vamman, jonka hän toiselle aiheutti."
 35. 5. Mooseksen kirja 19:21 "Älkää tunteko sääliä: henki hengestä, silmä silmästä, hammas hampaasta, käsi kädestä, jalka jalasta."
 36. Matteuksen evankeliumi 5:38–40 "Teille on opetettu: 'Silmä silmästä, hammas hampaasta.' Mutta minä sanon teille: älkää tehkö pahalle vastarintaa. Jos joku lyö sinua oikealle poskelle, käännä hänelle vasenkin. Jos joku yrittää oikeutta käymällä viedä sinulta paidan, anna hänelle viittasikin." Tämän opetuksen syvemmästä merkityksestä on erilaisia tulkintoja. Joidenkin tulkintojen mukaan kyse on passiivisen alistumisen hylkäämisestä. Toisen posken kääntäminen tai mikä hyvänsä muu samantapainen teko vaatii aloitteellisuutta, edellyttää uskovan henkilön persoonallisuuden voimallista, aktiivista ja rohkeaa julkituontia. Tärkeää sellaisessa tilanteessa on tehdä jotain positiivista sen sijaan, että yksinkertaisesti alistuisi tai noudattaisi Vanhan testamentin ohjetta kostaa silmä silmästä. Tällä tavoin Jeesus kävi suoraan vastustamaan joitain Vanhan testamentin opetuksia.
 37. Choudary, Anjem. 2015-05-28. Twitter. "The objective of a Muslim in this life is Izhar Ud-Deen i.e the total domination of the world by Islam, as Allah States in the Qur'an (9:33)"
 38. Koraanin suura 4:100
 39. http://www.politicalislam.com/migration-as-jihad/
 40. http://www.missionislam.com/knowledge/hijrah.htm
 41. http://www.frontpagemag.com/fpm/260019/hijrah-europe-robert-spencer
 42. Koraanin suura 2:216 "Fighting is made mandatory for you, but you dislike it. You may not like something which, in fact, is for your good and something that you may love, in fact, may be evil. God knows, but you do not know."
 43. Surah 2:190-217 -- Allah's Rules for Holy Warfare http://dwindlinginunbelief.blogspot.com/2010/10/surah-2190-217-allahs-rules-for-holy.html Viitattu 2011-09-01
 44. Koraanin suura 4:76 "The believers fight for the cause of God. The unbelievers fight for the cause of the Satan. So fight against the friends of Satan for the evil plans of Satan are certainly weak."
 45. Koraanin suura 9:29 "Fight against those People of the Book who have no faith in God or the Day of Judgment, who do not consider unlawful what God and His Messenger have made unlawful, and who do not believe in the true religion, until they humbly pay tax with their own hands."
 46. Koraanin suura 9:41 "Whether unarmed or well equipped, march and fight for the cause of God with your possessions and in person. This would be better for you, if only you knew it."
 47. Koraanin suura 8:39 "And fight them until there is no more Fitnah (disbelief and polytheism: i.e. worshipping others besides Allah) and the religion (worship) will all be for Allah Alone [in the whole of the world]. But if they cease (worshipping others besides Allah), then certainly, Allah is All-Seer of what they do."
 48. Soramies, s. 71. Lainaus: "Se osa maailmaa, jossa islam ei hallitse, on dar al harb, sodan huone. Islam tuo rauhan maailmaan siten, että se pääsee hallitsemaan. Sitä ennen on periaatteessa sota. Ei ole tarkoitus, että jokainen muslimi käy sotaa, mutta koko islamilaisen yhteisön on pidettävä huolta siitä, että islamin huonetta puolustetaan ja laajennetaan."
 49. Bäckman, Johan: Suomi on ISIS-terroristien kohde numero 1. Matkaraportti II Syyriasta ja Libanonista kohudosentti.blogspot.fi 2015-09-18. Viitattu 2015-11-04. Lainaus: "Arvion mukaan ensimmäinen ISIS-terroristien kohde on Suomi ja sen jälkeen Bryssel. Suomessa ISIS-taistelijoiden tavoitteena on iskeä avainkohteisiin, lamauttaa Suomi ja vaikuttaa siten Venäjään, jolle puolueeton ja rauhallinen Suomi on erittäin tärkeä."
 50. Summanen, Kasperi: Turvapaikanhakijoiden joukosta löytyi ISIS-pomo, joka pyrki Pohjolaan Verkkouutiset 2015-11-10. Viitattu 2015-11-10. Lainaus: "Independent kirjoittaa Mehdin ilmaantumisen Italiaan “vahvistavan pelot” siitä, että ISIS-jihadistit pyrkivät Eurooppaan pakolaisten mukana. Järjestö on jo aiemmin uhannut lähettävänsä taistelijoitaan Eurooppaan. Myös sen palveluksessa väitetysti olleet ihmissalakuljettajat ovat vahvistaneet uhkaukset."

Aiheesta muualla