Eugeniikka

Kohteesta HommaWiki
Loikkaa: valikkoon, hakuun

Eugeniikka on Francis Galtonin määritelmän mukaan tiedettä, joka käsittelee kaikkia vaikutteita, jotka parantavat rodun synnynnäisiä ominaisuuksia.[1] Eugeniikan käsite ja maine hämärtyivät toisen maailmansodan aikana ja varsinkin sotaa seuranneina vuosikymmeninä.[2]

Menetelmät

Eugeniikan käsitteen muodostamisen aikoihin ihmiskunnalla ei vielä ollut selkeää käsitystä biologisen perinnöllisyyden mekanismeista. Ominaisuuksien periytymistä oli tutkittu ja käytetty hyväksi kasvien ja eläinten jalostuksessa, ja lainalaisuuksia oli havaittu. Eugeniikan menetelmät olivat alkuun samoja alkeellisia menetelmiä kuin eläinten jalostuksessa käytetyt.

Eugeniikan menetelmiä luokitellaan seuraavasti:[3]

 • Vapaaehtoinen eugeniikka tarkoittaa niitä eugeniikan toimenpiteitä, jotka perustuvat yksilön vapaaehtoisuuteen.[4]
 • Pakotettu eugeniikka tarkoittaa niitä eugeniikan toimenpiteitä, jotka määrätään yhteiskunnan taholta, eikä tällöin luoteta yksilöiden vapaaehtoisuuteen.
 • Uusi eugeniikka on eugeniikan laajennus, johon kuuluvat nykyaikaiseen perinnöllisyystieteeseen ja lääketieteeseen perustuvat menetelmät, jotka eivät olisi mahdollisia toteuttaa klassisen eugeniikan puitteissa.[5]
 • Klassinen eugeniikka pitää sisällään kaikki eugeniikan menetelmät, joiden harjoittamiseen ei tarvita nykyaikaista käsitystä perintötekijöistä eikä mahdollisuutta niiden manipuloimiseen muutoin kuin luonnollisen suvunjatkamisen kautta.[6]
 • Negatiivinen eugeniikka tarkoittaa huonoina pidettyjen ja ei-toivottujen ominaisuuksien kuten perinnöllisten sairauksien vähentämistä.[7] Klassisessa negatiivisessa eugeniikassa huonoja perinnöllisiä ominaisuuksia kantaviin aikuisiin on pyritty vaikuttamaan siten että he eivät hankkisi omia lapsia, tai jos hankkisivatkin, mahdollisimman vähän.
 • Positiivinen eugeniikka tarkoittaa hyvinä pidettyjen ja toivottujen ominaisuuksien lisäämistä.[8] Klassisessa positiivisessa eugeniikassa tämä tarkoitti yllykkeitä suurempien perheiden saamiseksi niille vanhemmille, joiden perinnöllisiä ominaisuuksia pidettiin erityisen hyvinä.

Havainnollisia esimerkkejä edellisistä:

 • Vaarallinen seksuaali- ja väkivaltarikollinen suljetaan vankilaan ja varmuuden vuoksi kastroidaan. Tämä saattaa olla sivuvaikutuksena pakotettua, negatiivista ja klassista eugeniikkaa, riippumatta siitä, mikä oli vankilarangaistuksen ja kastraation syy. Oleellista eugeniikan kannalta on, johtuiko tuomitun rikollisuus edes osittain hänen perintötekijöistään.
 • Ruskeasilmäinen pariskunta haluaa hankkia omia lapsia, joilla on siniset silmät. Pariskunta tietää tämän olevan mahdollista, koska heidän vanhemmistaan kaksi on sinisilmäisiä. Koeputkihedelmöityksen ja alkionseulonnan menetelmillä löydetään alkio, josta kasvaa sinisilmäinen lapsi. Tämä on vapaaehtoista, positiivista ja uutta eugeniikkaa. Tässä tapauksessa sinisilmäisyys on hyvä asia lapsen vanhempien mielestä. Eugeniikan tieteellisyyden kannalta tämä voi olla ongelma, ellei ole varmuutta siitä, onko sinisilmäisyys oikeasti edullinen asia verrattuna ruskeasilmäisyyteen.

Sitaatteja

HS 
 • Pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunta (Paksi) uskoo pakolaisten tai siirtolaisten tulon vahvistavan sisäsiittoisia suomalaisgeenejä. Neuvottelukunta pitää 10000 ulkomaalaisen vuosikiintiötä suositeltavana jo väestörakenteen korjaantumisen kannalta. - 30.11.1993
 • Seitsemän ministeriön ja useiden järjestöjen edustajista koostuva pakolais- ja siirtolaisasiain neuvottelukunta uskoo, että suomalaisten geneettinen pohja vahvistuisi, jos maahan saataisiin enemmän ulkomaalaisia. Uskomus esitetään neuvottelukunnan ulkomaalaispoliittisen periaateohjelman luonnoksessa. - 4.12.1993
Elisa Tikkanen 
 • Perimämmehän on jo nyt maailmanlaajuisesti poikkeuksellisen sisäsiittoinen, jos sallitaan epäammattimainen termi. - 14.06.2007
Zahra Abdulla 
 • Olen leikilläni sanonut, että meistä maahanmuuttajista on hyötyä ainakin siinä, että kun me sekoitumme suomalaisiin, vähenee sepelvaltimotauti ja muut perinteiset suomalaisesta perimästä johtuvat sairaudet. - 1.12.2006
Jari Tervo 
 • Jos ajatellaan kansakunnan tulevaisuutta ja terveyttä, suomalaisten nykyinen geenipohja ei riitä, vaan meistä tulee sisäsiittoisia. Meistä tulee tyhmiä eikä täällä tapahdu mitään. - Seura-lehti 2006
Pia Kauma 
 • Espoon pitää houkutella maahanmuuttajia kaikille aloille, ei pelkästään työvoimapula- eli matalapalkka-aloille. Muussa tapauksessa eristäydymme muusta maailmasta, meistä tulee liian sisäsiittoisia emmekä saa sellaisia tuikitärkeellisiä vaikutteita muista kulttuureista, joita koko ajan enenevässä määrin tarvitsemme pärjätäksemme globaalissa taloudessa. - HS 2004
Kehitysmaatutkija Tomi Toivio 
Outi Nyytäjä 
 • Suomi myytävänä on täydellisen epähauska, unfunny, ja siten täydellistä suomi-viihdettä. Jos ottaisi ruokamaailmasta vertauskuvan: mitä sitä pipertämään gourmettia, kylmä lenkki vain pöytään ja riittävästi kaljaa. Eräs hyvä puoli ohjelmassa kuitenkin on. Se todistaa väistämättömästi, että Suomi tarvitsee maahanmuuttajia, jotka ehkä hieman jalostaisivat meitä. Kolmihenkinen, sivistynyt maahanmuuttajatuomaristo on ohjelmassa kuin toisesta maailmasta. - 06.09.2009
Leo Ojavuo 
 • Pakolaisista saatava hyöty on parhaimmillaan silloin kun pitkäjalkainen somali avioutuu lyhytjalkaisen kainuulaistytön kanssa. Sukusiitos on täällä tehnyt ihmisistä persjalkaisia ja vähäalyisiä ajan mittaan. - Kommentti 30.3.2009
Marko Hakulinen 
 • Suomi näyttää omaksuneen ohjenuorakseen sisäsiittoisuuden niin väestörakenteen kuin taloudellisen ajattelun puolesta. Tämä ajatusmalli on ikään kuin hitaasti kuristava hirtosilmukka, joka lopulta näännyttää. Suomi ei ole oivaltanut mitä merkitsee elää globaalissa kylässä. Suomi tarvitsee kipeästi uutta verta niin väestörakenteen kuin talouden kehittämisen puolella. Maa tarvitsee suuren määrän aktiivista työvoimaa kaukomailta kohentamaan ja uudistamaan taloutemme rakenteita ja geeniemme laatua sekä alentamaan kustannuksia kaikilla tasoilla. - 8.8.2009
Mirka Järvinen 
 • Hyvä, ettätähän sisäsiittoiseen maahan saadaan muitakin dna-kantoja… ennenkuin mutaatiot ym yleistyvät. Pakolaiset, siirtolaiset, työperäinen maahanmuutto, adoptiot… muukalaispelko on se sana, jota suomalaisissa on ja yhä kasvaa. - US 8.9.2009
Kati Rantanen 
 • Suomi on ollut pitkään varsin sisäsiittoinen maa. Jossain Afrikassa sanotaan, että lapsen kasvattamiseen tarvitaan kokonainen kylä. Niin myös ihmisten kotouttamiseen. Parhaiten maahan kotiutuu arjen ja kanssaihmisten kautta. - Filoksenia
Joni Jantunen
 • Ottamalla maahanmuuttajia voidaan turvata joillekin ihmisille turva sorrosta ja kurjuudesta. Lisäksi monikulttuurisuus on rikkaus eikä uhka suomalaiselle kulttuurille. Maahanmuuttajat myös muokkaisivat suomalaisten geeniperimää niin, että kansallissairaidet vähenisivät. - Jyväskyläläinen liberaali Vihreä
Sirpa Asko-Seljavaara 
 • Suomalainen geeniperimä on myös liian samankaltainen, joten uudet geenit virkistäisivät kansaa. - Nykypäivä 12.5.2006
Outi-Päivikki Rautio 
 • Maahanmuuttajt ovat kokemusmaailmassani olleet rikkaus. He ovat myös suomalisen sairausgeeniperimän sekä lahjakkuuus- ja tempperamenttirakenteiden vuoksi lahja maallemme. Jos ajattelemme monia suomalisia suurmiehiä ja -naisia, on heillä niin sanotusti kansainvälinen geeniperimä. Monilahjakkuus edellyttää aina geenisekoitusta. Tästä esimerkkinä kansainvälisesti tunnettu ja menestyksekäs kuvataiteemme. Monet arvostetut valtiomiehet ovat geenisekoitusta, sdamoin kirjailijat. Ajateltaamme vaikkapa Tuomiojaa ja hänen isoäitiään Hella Wuolijokea. Meitä uhkaa geeniperimän yksioikoistuminen, joka merkitsee sitä, että degeneratiiviset (rappeuttavat) perinnölliset sairaudet alkavat voimistua geeniperimässämme. Maahanmuuttajt ovat pääsääntöisesti geneettisesti sosiaalisempia kuin me suomaliset. - 21.10.2008
Kalle Virtapohja 
 • Maantieteellisen eristyineisyytemme ansiosta meille on kehittynyt sisun myötä myös niin paljon perinnöllisiä sairauksia, että geenitutkijat tulevat varmaan lähitulevaisuudessa esittämään suomalaisten täydellistä eristämistä muusta maailmasta. Suomalaiset saisivat urheilla ja naida vain keskenään ja muu maailma seuraisi, mitä siitä sitten tulisi. Luultavasti seurauksena olisi ennen pitkää vain lumihanki, poliisi ja viimeinen erhe. - Turun Sanomat 8.9.2009
Valto Ensio Heikkinen 
 • Nyt sitten joku polkaisi "lapsiensa tulevaisuudesta huolestuneet" perheenisät kokoamaan kuoroa nettiblogeihin möläkehtelemään kun kansalaisiin on väistämätön verenvaihto-operaatio alkamassa kuten evoluutioon kuuluukin.
 • Ällistyttäväähän se onkin, että uutta siementä saapuu lentorahtina viivasuoraan, ilman muinaisia mutkia esi-isiemme mailta kaukaa Afrikan savanneilta ja Aasian vuorilta tähän tunkkaiseen ilmanalaamme. Siinä moni valju skinipoika katselee peilin edessä näppyläistä pippelinjoluaan ja tuntee katkeraa kaunaa ajatellessaan mustien makkaroiden invaasiota muuallekin kuin Tampereen kauppahallin tiskeille.
 • Joutojoukahaiset kellareissaan runkkailevat näyttöpäätteidensä äärellä näiden tuomioiden innoittamina. Levittelevät hauskoiksi tarkoittamiaan kaskuja toistensa luettavaksi kun hekumoitsevat mielikuvillaan, kuinka raukoille rajoillemme viimeinkin ollaan laittamassa pönkää, salpaa, lukkoa että saisimme degeneroitua rauhassa ja laulella yhä epävireisemmin keväistä virttämme "...jo jo uutui a rrma as ai ii kaa jaa su uu uvii suu uloinen... - 26.12.2008
Ilkka Luoma 
 • Suomi tarvitsee uutta ahkeraa verta. Geenistöllinen monimuotoisuus takaa evoluution, jossa kansakunta pysyy vahvana. Suomessa asutaan suomalaisina, oli synnyinmaa ”musta tai keltainen”. - 28.7.2009
Simopekka Nortamo 
 • Tämä kansa kaikessa kehuttavassakin suomalaisuudessaan on kulttuuriyhteisönä sittenkin sisäänlämpiävä ja biologisena populaationa sisäsiittoinen ja itseriittoinen. Erilaiset lisägeenit, kuvaannollisesti ja kirjaimellisesti, ovat meille vain hyväksi. - 25.4.1992
Anki Pulliainen 
 • 1980-luvulla edelläkävijähenkinen ensimmäisen luokan opettajani Keski-Suomessa kehotti meitä olemaan avoimia sille, että voisimme perustaa perheen myös ulkomaalaisen kanssa. Hänen perustelunaan oli, että se vähentäisi omalta osaltaan suomalaisten geeneissään kantamia kansantauteja. Maahanmuuttajataustaisten kansalaisten eläminen Suomessa antaa meille myös hyvää mallia sosiaaliseen ja vähemmän alkoholikeskeiseen vapaa-ajan viettoon. Siis omasta puolestani: tervetuloa! - HS 17.3.2010
Raimo Viirret 
 • Suomalaisten suhtautuminen maahanmuuttoon muuttunut selvästi kielteisemmäksi ja suomalaiset ovat geneettisesti Euroopan omalaatuisin kansa. Nämä kaksi uutista yhdessä tuottavat johtopäätöksen, että suomalaiset haluavat jatkossakin elää täällä peränurkassaan omaa eristäytynyttä elämäänsä ilman vieraan perimän vaikutuksia. Absurdi ajatus. - Nyt Suomestakin on tullut maahanmuuton kohde ja jatkossa maamme hyvinvointi rakentuu yhä selvemmin muualta saatavan työvoiman varaan. Me etenemme tässä muutaman kymmenen vuotta Ruotsin ja Euroopan perässä. Jo oli aikakin. Saamme väriä ja voimaa tähän sisäsiittoiseen perimäämme. - Kainuun Sanomat 17.3.2010
Sari Vanninen 
 • Kaikkein ikävimmin halu eristäytymiseen näinä globaaleina aikoina näkyy rasismina. Mitä vieraampi tulija, sitä pelottavampi. Rasismi ei suinkaan ole yksin suomalaisten synti, vaan kaikkialla näkyvä ihmisen perusluonteeseen kuuluva halu suojella omaa vieraalta. Erityisesti suomalaisten kannalta olisi kuitenkin vain hyvä asia, jos geeniperimämme saisi uutta virtaa ja synkkyyteen taipuva luonteemmekin hippusen iloa. - 24.3.2010
Ihmisoikeusliitto 
 • Islamilaisessa maahanmuuttajajärjestössä toimivalla henkilöllä on tiedossa useampi tapaus, joissa täysi-ikäisyyttä lähestyvä tai jo täysi-ikäinen nuori nainen on lähetetty kotimaahan tai toiseen maahan naitettavaksi. Tuorein hänen tietämänsä tapaus koskee 18-vuotiastata naista, joka vietiin Irakiin vuodeksi. Käytännössä tämä nainen pakotettiin naimisiin, sillä hän ei suostunut järjestettyyn avioliittoon, joten hänen ei annettu palata Suomeen ennen kuin hän suostui menemään naimisiin serkkunsa kanssa. Pari on asunut Suomessa kolme vuotta, ja he ovat parhaillaan eroamassa. Toinen haastatellun kertoma tapaus koskee tyttöä, jonka vanhemmat veivät hänet Iraniin, missä hänet pakotettiin naimisiin serkkunsa kanssa. Tyttö tuli takaisin Suomeen ja sai perheenyhdistämisen kautta myös aviomiehelle oleskeluluvan Suomeen. Nuoripari on ollut seitsemän kuukautta yhdessä, ja tyttö on raskaana, mutta ovat tällä hetkellä eroamassa. - 28.5.2010
Kaleva 
 • Kainuuta kiertävässä susilaumassa elää koirasusi. Maa- ja metsätalousministeriö myönsi viime viikolla tappoluvan koirasuden ja sen pentujen poistamiseksi. Pennut on jo ehditty surmata, mutta urospuolisen risteymän jahti jatkuu. - Risteymien tappamisella halutaan varjella susikannan geneettistä puhtautta ja susille tyypillisiä lajiominaisuuksia. Kainuun lauman aikuinen urossusi katosi viime syksynä, ja naaras otti sen tilalle risteymän. - 7.6.2010
Leena Mörttinen 
 • Ja me tarvitaan se diffuusio! Hyvänen aika, kyllähän se variaatio suomalaiseen vereen ei tekis yhtään hassumpaa! Ei oltais ihan sisäsiittosia. - Aamu-tv 13.09.2011

Katso myös

Lähteet

 • Lynn, Richard. Eugenics – A Reassessment. Praeger Publishers, 2001. ISBN 0-275-95822-1

Viitteet

 1. Galton, Francis (Heinäkuu 1904). "Eugenics: Its Definition, Scope, and Aims". The American Journal of Sociology X (1). Viitattu 2011-09-02. Lainaus: "Eugenics is the science which deals with all influences that improve the inborn qualities of a race; also with those that develop them to the utmost advantage."
 2. Van Court, Marian: Against Good Breeding: Understanding Jewish Opposition to Eugenics Counter-Currents Publishing. 2014-07-11. Viitattu 2015-02-21. (englanniksi) Lainaus: "To summarize: (1) The anti-eugenicists’ claim that eugenics invariably leads to genocide is completely at odds with the established historical record, yet it’s been vigorously promoted to the public for decades, which qualifies it as a “hoax.” (2) As a result of an incredibly long, very impressive, but thoroughly dishonest propaganda campaign, eugenics has been dead for half a century now in the West. (3) Nearly all anti-eugenicists have been Jews. By destroying eugenics in the West, they succeeded in genetically weakening North America and Europe. During this very same time period, Israeli Jews strengthened their gene pool through the widespread practice of eugenics there."
 3. Lynn 2001. Part III. The Implementation of Classical Eugenics s. 137–244. Part IV. The New Eugenics s. 245–320.
 4. Erilaiset uudet vapaaehtoisuuteen pohjautuvat eugeniikan muodot kuuluvat suurelta osin luokkaan "uusi eugeniikka", mutta periaatteessa mikä tahansa eugeniikan toimenpide voidaan lukea vapaaehtoiseksi eugeniikaksi, milloin siihen ei pakoteta.
 5. Lynn 2001. s. 245–320.
 6. Lynn 2001. s. 137–242.
 7. Lynn 2001. s. 10, 11–12.
 8. Lynn 2001. s. 10, 11.

Keskustelua


Aiheesta muualla